Canontegel 10 1714-1922 Periode van ambachtsheren en -vrouwen

Naast de betekenis van ‘handwerksman’, betekende ‘ambacht’ ook ‘een zeker rechtsgebied’. Een ‘ambachtsheer’ had de ‘heerlijke rechten’ over het ambacht. Dat hield bijvoorbeeld in het aanstellen van burgerlijke gezagsdragers, dominee(s) en schippers en de lage rechtspraak. Het recht vererfde en het kon o...
Read more

EXPOSITIE ‘ONS EEMNES’!
IN HET HUIS VAN EEMNES 25 JANUARI T/M 20 MAART 2020  Op de dag van de opening van het nieuwe Huis van Eemnes – zaterdag 25 januari – zal ook de thema expositi...
Read more

“De Goede Dood”
In “De Goede Dood” kijken we naar binnen in de woonkamer van de doodzieke Bernhard Keller, waar zijn familie en zijn arts, tevens huisvriendin, bij elkaar gekomen zijn op...
Read more