Eemnes heeft een gezellige en geslaagde feestweek achter de rug. Waarbij het weer duidelijk was dat Eemnes verbindt. Van mensen die samenwerken om alles te organiseren en goed te laten verlopen tot mensen die deelnemen aan alle activiteiten. Dit is typerend voor het dorpse karakter van Eemnes. Mensen di...
Read more

Veel mensen willen in Eemnes (blijven) wonen. Dat blijkt wel uit het grote aantal gegadigden voor nieuwe huizen in Eemnes. Nu waren er weer bij de Hink Stap Sprong meer d...
Read more

In iedere editie van de Rotonde staan op de pagina van het gemeentebestuur de onderwerpen die in de volgende weken op de agenda van de raadscommissies staan. In de commis...
Read more

De verkiezingen met het kaBBBoem effect dreunen nog na. Er is duidelijk gemaakt dat de menselijke maat terug moet in de politiek. Niet alleen kijken naar eigen politieke...
Read more