De Lindeboom (2)

 

Eerder plaatsten we hier een foto van het voormalige rechthuis annex herberg en boerderij “De Lindeboom”, genoemd naar de gigantische lindeboom die ervoor stond. De naam komt voor het eerst voor op 30 december 1700, nog wel in verband met een moord, maar de herberg zal ouder zijn geweest en de boom kleiner. Het gebouw was in 1937 al aardig aangetast door de tand des tijds, maar was niettemin nog in gebruik. Het themanummer van de HKE van 1992, nr. 2, verhaalt over de geschiedenis ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester mw. A. Th. de Leeuw-Mertens.

Op 12 maart 1936 werd mr. P.A.L. (Piet) van Ogtrop aangesteld als eerste eigen burgemeester van Eemnes, die niet was gedeeld met Baarn. Hij was toen nog ongehuwd, maar niet voor lang meer. Het volksfeest van 23 september 1937 stond in het teken van zijn aanstaande huwelijk met E.A.M.C. (Eugenie) baronesse Van Voorst tot Voorts in oktober in Den Haag.

Er was natuurlijk ook een burgemeesterswoning nodig. Op 30 juli 1937 besloot reeds de raad om voor ƒ6100 de oude herberg te kopen van Jan Ruizendaal. Tevens werd besloten om voor ƒ10.500 een burgemeesterswoning te bouwen op het terrein. Dit bedrag werd later verhoogd naar ƒ23.000, maar dan had je er ook wat moois voor. In oktober 1938 trok het gezin Van Ogtrop in de fraaie, nieuwe burgemeestersvilla genaamd “De Lindeboom” om er tot 1948 te blijven wonen. Op 22 februari 1949 werd trouwens de oude lindeboom geveld omdat hij niet meer te redden was.

Nadien hebben er tot nu toe verschillende burgemeesters in gewoond: E.J.M. Kolfschoten (1948-1954), A.C.H.N.M. de Bekker (1964-1977), mw. A.Th. de Leeuw-Mertens (1977-1992), mr. J.G. Bijl (1999-2004). Vanaf 2005 tot in de loop van dit jaar zal burgemeester van R. van Benthem RA de laatste zijn. De gemeente Eemnes verkoopt het nog steeds fraaie pand dat niettemin op veel punten bij de tijd gebracht moet worden.

Related posts