Historische Kring Eemnes

12 november: Presentatie “De Erfgooiers als buren van Eemnes”
Voor onze jaarlijkse Herfstavond hebben we een bijzonder onderwerp gekozen. De kenner bij uitstek van de geschiedenis van de Erfgooiers, Anton Kos, zal een presentatie houden over de Erfgooiers als buren van Eemnes.
De agrarische geschiedenis van het Gooi verschilt totaal van die van Eemnes. Eemnes-Buiten en -Binnen waren ontginningsgemeenten van vrije boeren sinds ongeveer de veertiende eeuw. De Gooise dorpen hebben een veel oudere geschiedenis, waarbij gemeenschappelijke gronden als heide, bossen en meenten, een belangrijk aspect vormden. Hieruit ontstond de ‘marke van de Erfgooiers’ met haar bijzondere regels. Er ontstonden verschillende relaties tussen de Gooiers en Eemnessers. Bij de interessante geschiedenis van onze naaste buren, zal Anton Kos ook ingaan op die relaties met Eemnes.
De voordracht zal op 12 november a.s. worden gehouden in de Theaterzaal van de Hilt, Hasselaarlaan 1C, aanvang 20.00 uur.

14 november: Opening tentoonstelling “Eemnesser merklappen”
Hele generaties meisjes hebben onder leiding van hun moeder of een handwerkjuf moeten oefenen in het borduren van letters, cijfers en merktekens, die nodig waren om wasgoed te kunnen merken. Als proeve van bekwaamheid maakten ze een merklap. Naderhand werden ook merklappen voor het plezier gemaakt door volwassen vrouwen, meestal t.g.v. een feest of jubileum.Hele kunstwerken werden het soms. Op 14 november opent de Historische Kring Eemnes om 14.30 uur de tentoonstelling “Eemnesser merklappen”, die in de afgelopen twee eeuwen zijn vervaardigd door Eemnesser meisjes en vrouwen. De tentoonstelling is daarna elke zaterdag tussen 14.00 en 16.00 uur te bezichtigen in de Oudheidkamer, Raadhuislaan 2A.

[foto: 46-Theodora Hilhorst 1857.JPG met bijschrift:]
Merklap van Theodora Hilhorst uit 1857 (foto Desiré van Oostrum)

Related posts