Aanplant bomen en hagen Zuidpolder in Eemnes

Op donderdag 12 november jl. is gestart met het planten van bomen en hagen in Zuidpolder, Eemnes. De
landelijke architectuur van Zuidpolder wordt onderstreept met veel openbaar groen, o.a. in de vorm van
verschillende streekeigen boomsoorten. Op diverse plekken zorgen haagbeuken voor een veilige
afscheiding. Het planten is eind december voltooid.
Streekeigen boomsoorten en hagen
Zuidpolder is ruim en groen opgezet. De verschillende straten, plekken en watergangen worden begeleid door
een variëteit aan bomen, die de dorpse uitstraling versterken en het karakter van de plek onderstrepen. Langs
de singels zorgen treur- en knotwilgen voor een landelijk beeld en een intensere beleving van het water in
Zuidpolder. Verspreid door Zuidpolder geven groepjes bloeiende bomen kleur, zoals sierkers en sierappels.
Elzen, berken en diverse andere boomsoorten zorgen voor een speelse variatie in bladvormen. Op bijzondere
plekken is plaats voor een solitaire boom, zoals een beuk of treurwilg. De speelplekken worden omzoomd door
haagbeuken, met een bankje onder een schaduwrijke boom. Om het groene karakter van de straat te
versterken worden ook de parkeerterreinen voorzien van bomen met eromheen een haagbeuk.
Bruggen
Zuidpolder is sinds 6 nov jl. voor langzaam verkeer ook bereikbaar via twee bruggen naar de Ruizendaallaan.
De natuurlijk en robuust uitgevoerde brug voor fietsers en voetgangers is voorzien van een middengeleider. De
voetgangersbrug onderscheidt zich door een klassieke uitstraling met wit geschilderd hout en een poortje.
Natuurlijk dorps wonen
Zuidpolder staat garant voor natuurlijk dorps wonen, in een polderlandschap omringd door sloten en groen. Dit
is het poldergebied ten zuiden van de bestaande bebouwing, tussen de A27 en de Wakkerendijk. Op deze unieke
plek komen zo’n 500 woningen, die gefaseerd worden gerealiseerd. Het project Zuidpolder is een samenwerking
tussen de gemeente Eemnes en projectontwikkelaars Van Wijnen, Heijmans. Op www.zuidpoldereemnes.nl is
meer informatie te vinden over het project en de wijze waarop ZuidpolderBomen voor Zuidpolder

Related posts