Oké Eemnes 40 jaar

De vereniging is opgericht op 13 augustus 1975 en ontstaan uit de Rooms  Katholieke  en de Protestant Christelijke Ondernemers vereniging met als doelstelling om de plaatselijke winkeliers te verenigen om samen een beter gemeentelijk en zakelijk beleid te promoten, hierbij werden de Kamer van Koophandel en de vereniging voor Midden en Kleinbedrijf geraadpleegd.

In begin jaren 90 door de uitgave van het industrieterrein werden de belangen anders en door instroom  van meerdere ondernemers  werden er andere eisen gesteld aan de vereniging .

Hierdoor werden de belangen van de mensen die werden geraadpleegd zoals KvK en MKB op de weegschaal gelegd en werd het MKB, welke behoorlijke kosten in rekening bracht de wacht toe gezegd.

Door een ander beleid en andere prioriteiten worden de belangen tegenwoordig verder uitgebreid door nauwe samenwerking met de gemeente  Eemnes.

Wij hebben dan ook 4 maal per jaar met Burgemeester en Wethouders een vergadering. De leden kunnen hiervoor via het bestuur hun vragen en opmerkingen stellen welke dan ook werkelijk behandeld worden   Voor alle zaken kunnen wij nog steeds gebruik maken van de Kamer van Koophandel, welke ons bij vele zaken hebben bijgestaan.

Ons grootste evenement waar de Oké en haar leden aan meewerkt en bijdraagt is het jaarlijkse SINTERKLAASFEEST !!!

Bij deze bedanken wij de oud leden welke nauw betrokken zijn geweest bij de oprichting. Wij hebben met hen en onze huidige leden (op dit moment ruim 100) een gezellig samenzijn gehad om dit  heugelijk feit te vieren in het Oude Raadhuis.

Wanneer  U als ondernemer denkt:   dat is ook iets voor mij, mail ons: info@ondernemerskringeemnes.nl

SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES

Related posts