Stichting Woonadviescommissie Eemnes een feit

Eemnes, 16 december 2015 – Vanaf 1 januari 2016 is de Woonadviescommissie Eemnes, afgekort WAC, werkzaam als een zelfstandige stichting. Voorheen was de WAC een gemeentelijke commissie. Wethouder Niels Rood en de WAC-leden tekenden 16 december jl. een convenant waar de werkafspraken in zijn vastgelegd.

De WAC adviseert het college van burgemeester en wethouders, en indien gewenst de gemeenteraad, over nieuwbouw-, renovatie- en omgevingsplannen. Zij toetst deze plannen op gebruikskwaliteit voor de woonconsument.

Behalve het college en de gemeenteraad adviseert de WAC ook de ontwikkelaars in de Zuidpolder en de Alliantie voor het verduurzamen van de woningvoorraad.

Nieuw is dat de WAC gaat samenwerken met Stichting Eemnes Opgewekt naar Nul op de Meter voor het verduurzamen van woningen van particulieren. Ook adviseert de commissie over het aanpassen van woningen die langer thuis wonen mogelijk maakt.

Wilt u weten hoe een WAC-advies tot stand komt? Een folder vindt u binnenkort in het gemeentehuis of de bibliotheek. U kunt het ook vragen aan de WAC-leden op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente of mail naar: WACEemnes@gmail.com

Wethouder Niels Rood en de WAC-leden. Foto: Studio Kastermans

Related posts