Henk van der Horst en Eemnes!

Op 31 maart houdt de Historische Kring Eemnes haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in De Hilt, Hasselaarlaan 1C, waarbij aansluitend een gastspreker zal optreden: Henk van der Horst – bekend van het roemruchte TV-programma “Farce majeur”. Enige maanden geleden maakte RTV Utrecht een videofilm over Henk van der Horst’s wedervaren in en met Eemnes. Die film is uitgangspunt van dit programmadeel, waarna hij aanvullingen zal geven in interactie met de aanwezigen.

We halen hier alvast een van zijn herinneringen op van hoe het allemaal begon: ‘Op die bewuste avond was er een zeer dichte mist en ik reed via de nog net zichtbare ANWB-borden van Laren (NH) richting Eemnes. Eerst de Eemnesserweg en daarna de Laarderweg waar in het begin van de bebouwde kom het etablissement opdook uit een diepgrijze deken. Ik kon bijna geen hand voor ogen zien. Nadat ik onze eend ergens onder een lantaarnpaal langs de weg had geparkeerd. liep ik op de tast richting café Eemland het onvervalste dorpscafé met een biljart en achterin een aantal kegelbanen. Uiteindelijk bereikte ik het zaaltje achter het cafégedeelte waar een groep aspirant-kopers aanwezig was.’ De tijden zijn wel veranderd, want wanneer is Eemnes nog zo erg beneveld ….

Na afloop is er gelegenheid zijn laatste boek ‘Wát Een Dag’ met korting te kopen. Aanvang ledenvergadering 20.00 uur, aanvang presentatie ca. 20.45. De toegang is gratis, ook voor belangstellende niet-leden.

Related posts