Volksuniversiteit Laren-Blaricum-Eemnes biedt de komende maand twee boeiende muzikale lezingen

Op dinsdag 8 maart, internationale vrouwendag, beginnen we met de lezing  “Tien eeuwen vrouwelijke componisten”.  De dames zijn er historisch gezien nogal bekaaid  vanaf gekomen in de klassieke muziek. In deze lezing van Joop van Velzen wordt dat recht gezet, met aandacht voor veel grote vrouwelijke namen uit de klassieke muziek zoals Hildegard von Bingen , Fanny Mendelssohn, Clara Schumann e.v.a.

afb 1

Maandag 14 maart zal in het Brinkhuis te Laren de Hilversumse organist en clavecinist Henk van Zonneveld aspecten van Bach’s Matthäus-Passion laten zien die als regel niet in de tekstboekjes te vinden zijn. Zo worden vanuit het openingskoor :”Kommt ihr Töchter”,  lijnen getrokken naar de andere delen, waarin de dialoog tussen beide koren een rol speelt. Verder komt ondermeer de rol van Jezus’ 12 discipelen aan de orde en de manier waarop Bach dit verwerkt heeft in recitatieven, aria’s en koralen.

afb 2

Voor aanmelding, meer informatie en het complete programma: www.volksuniversiteitlaren.nl

Het is weer tijd voor het Larens Lente dictee!

Donderdag 17 maart kunt u in het Brinkhuis te Laren deelnemen aan dit succesvolle

jaarlijkse evenement en uw kennis van de Nederlandse taal testen.

Aanmelden via www.volksunivsiteitlaren.nl

Related posts