ALGEMENE LEDENVERGADERING Coöperatieve Vereniging Eemsnoer

Het bestuur van de Coöperatieve Vereniging Eemsnoer nodigt uit voor een ALGEMENE LEDENVERGADERING op 6 juni om 20.00 uur. Hierbij zijn ook geïnteresseerde niet-leden van harte welkom om mee te denken over de ontwikkeling van het Eemgebied.
In het gebied rond de Eem zijn talloze landschappelijke en culturele waarden te vinden die de aandacht van bezoekers verdienen. Daartoe is een coöperatie opgericht met de naam: Coöperatieve Vereniging Eemsnoer en een bestuur met een vertegenwoordiging van uit de gemeenten: Amersfoort, Soest, Baarn, Bunschoten en Eemnes.

Het Eemsnoer wil de afzonderlijke cultuurhistorische, landschappelijke, recreatieve en sportieve elementen in het gehele Eemgebied meer en zichtbaarder met elkaar verbinden. Wij zouden op 6 juni graag ideeën met u willen uitwisselen. We beginnen om 20.00 uur. Als u deze avond aanwezig wilt zijn dan kunt u zich aanmelden via een email naar lex.bergers@eemsnoer.nl en dit kenbaar maken. Locatie vergadering: de Kleine Melm, Eemweg 4, 3764 DG Soest.

Related posts