Eemnesser Gymnastiek Vereniging zoekt turn talenten

De Eemnesser Gymnastiek Vereniging is op zoek naar turn talenten!

EGV wil graag de wedstrijdgroep uitbreiden en daarom zal op zaterdag 28 mei  van 9.00 uur tot 10.00 uur een talenten test gehouden in de sportzaal in De Hilt.

Tijdens de test zullen vaardigheden als kracht, beweeglijkheid en coordinatie getest worden, deze vaardigheden zijn van groot belang om op wedstrijdniveau te kunnen turnen.

Uiteraard is motivatie ook een heel belangrijk element om te kunnen turnen op wedstrijdniveau!

Iedereen die het leuk lijkt om deel te nemen aan de test is van harte welkom, zorg dan dat je om 9 uur in sportkleding in de zaal bent.

Deelname aan de test is gratis en vrijblijvend.

Wij zouden het op prijs stellen als deelname aangemeld wordt op info@egveemnes.nl zodat wij een inschatting van het aantal deelnemers kunnen maken. Ook voor vragen kunt u terecht op bovengenoemd email adres.

Related posts