Regio Amersfoort en Stichting UOA werken samen aan een vitaal ondernemersklimaat

Regio Amersfoort heeft het participantschap verlengd bij Stichting UOA. Met deze samenwerking zet de Regio Amersfoort zich in voor ontwikkeling en groei van MKB-ondernemers. Door de succesvolle resultaten uit 2015,  wordt de samenwerking voortgezet.
Bij de feestelijke ondertekening  waren de wethouders en de voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Economische Zaken op 14 april jl. aanwezig.

Werken aan een vitaal ondernemersklimaat in Regio Amersfoort
In Regio Amersfoort werken verschillende gemeenten samen aan de versterking van de regio. Dat betekent ook samenwerken aan een duurzame en stabiele regionale economie. Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg verlengen het participantschap bij de UOA en dragen zo bij aan een vitaal ondernemersklimaat.

MKB-ondernemers helpen bij ontwikkeling en groei
Regio Amersfoort blijft graag samenwerken met de UOA, omdat deze academie MKB-ondernemers helpt bij ontwikkeling en groei. De UOA biedt programma’s aan, waarbij ieder programma zich richt op een specifieke fase van de MBK-ondernemer. De elementen van de ondernemersprogramma’s zijn workshops, coaching, adviesgesprekken en netwerkbijeenkomsten.
In 2015 heeft de UOA 125 ondernemers geholpen met de ontwikkeling en groei van hun onderneming, waarvan zelfs een aparte groep met alleen maar ondernemers uit de regio Amersfoort!
De UOA wordt mogelijk gemaakt door de participanten en coaches, trainers en adviseurs die zich vrijwillig voor de UOA inzetten. Het is fantastisch dat Regio Amersfoort het participantschap bij de UOA verlengt.

Aanmelden voor ondernemersprogramma
Ondernemers uit Regio Amersfoort kunnen zich aanmelden voor één van de ondernemersprogramma’s bij de UOA. De UOA zal deze ondernemers begeleiden bij een succesvolle start óf bij de groei van hun bedrijf. Voor meer informatie over de ondernemersprogramma’s: www.uoa.nu

Over Regio Amersfoort
Zonder doelgerichte aanpak van grensoverschrijdende vraagstukken in onze regio kunnen we niet de hoge kwaliteit van leven voor al onze inwoners stimuleren en de economische motor van deze regio laten lopen. Daarom werken in Regio Amersfoort de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg veelal aangevuld met  Nijkerk en Barneveld aan een gezamenlijke toekomst.

Als samenwerkingsverband willen we op een duurzame en effectieve manier strategisch samenwerken aan oplossingen voor regionale vraagstukken. Dit doen we door concrete resultaten te boeken voor de deelnemende gemeenten en partners.
“Ons doel is bijdragen te leveren aan de versterking van Regio Amersfoort als unieke plek om te wonen, werken en te leven”.
Dat betekent voor ons en onze kinderen: de kwaliteit van leven behouden en waar nodig te versterken en samen te werken aan een duurzame en stabiele regionale economie, juist in deze tijd van economische onzekerheid. Meer informatie over de regio is te vinden op www.regioamersfoort.nl.

Over de UOA
De Stichting UOA een academie voor en door ondernemers. Samen met het bedrijfsleven, de overheid en onderwijsinstellingen zet de UOA zich in voor geslaagd MKB-ondernemerschap.

De UOA biedt ondernemersprogramma’s aan, waarbij ieder programma zich richt op een specifieke fase van de MBK ondernemer. De elementen van de ondernemersprogramma’s zijn workshops, coaching, adviesgesprekken en netwerkbijeenkomsten.

De UOA wordt mogelijk gemaakt door de participanten en coaches, trainers en adviseurs die zich vrijwillig voor de UOA inzetten.

De UOA biedt een fantastisch ondernemersnetwerk waar kennis en vaardigheden over ondernemerschap aanwezig is en wordt doorgegeven aan de jonge generatie ondernemers. Inmiddels heeft de UOA al 750 MKB-ondernemers geholpen met  hun ondernemerschap.

Meer informatie
UOA                                                     Regio Amersfoort
Alma Hartgring                                 Adriaan Moons
E: info@uoa.nu                                  E: acj.moons@amersfoort.nl
T: 088-0284500                                T: 033-4695334

Related posts