VOORLICHTING OVER VOEDSELBANK

Een groep jongeren van de rooms katholieke Heilige Nicolaaskerk  is gestart met de voorbereidingen op het sacrament van het vormsel. In deze voorbereidingsperiode wordt er onder andere  aandacht besteed aan het kerkelijk jaarthema barmhartigheid.

Eén van de werken van barmhartigheid is het voeden van de hongerigen. De Voedselbank is een instantie die  dat in de praktijk toepast.

Op 6 juni komt daarom een medewerker van de Voedselbank vertellen over wat zijn werk inhoudt en watr zijn motivatie is om dit werk te doen. Deze avond is voor iedereen  vrij toegankelijk! Dus als u graag meer wilt weten over de Voedselbank, kom dan op maandagavond 6 juni naar de Schoter naast de Heilige Nicolaaskerk aan de Wakkerendijk 66. We starten om 20.00 uur en de bijeenkomst zal maximaal een uur duren.

Het zou fijn zijn als we onze gast met een goed gevulde krat naar huis kunnen laten gaan, dus als u iets mee wilt nemen voor de Voedselbank: heel graag!

Related posts