Eemnesser monumenten

Op zaterdag 10 september wordt in de Oudheidkamer Eemnes getoond hoe de monumenten in het dorp beter herkenbaar worden. Voor de drie kerken en de Kerkstraat zijn informatieborden ontworpen. Voor de huizen en boerderijen zijn er schildjes met een aanduiding over leeftijd en gebruik. Aansluitend zal burgemeester Van Benthem het eerste monumentenschildje onthullen bij het Oude Raadhuis. Alle belangstellenden zijn welkom.

Eemnes kent 43 rijksmonumenten en 30 gemeentelijke monumenten. Om deze gebouwen beter herkenbaar te maken heeft de Historische Kring Eemnes een plan voorgelegd aan de gemeente. Daarin worden de gebouwen gemarkeerd met monumentenschildjes en informatieborden. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en ANWB hebben enkele jaren geleden deze schildjes en borden ontworpen. Dankzij financiële steun van de gemeente en van de ANWB kan het plan ook uitgevoerd. De meeste eigenaren van de kerken, huizen en boerderijen hebben direct positief gereageerd op het plan.

Zaterdag 10 september, Open Monumentendag, is het zover dat de informatieborden en schildjes gepresenteerd kunnen worden. In de dagen en weken daarna zullen zij bevestigd worden aan de panden.

Programma

De bijeenkomst van zaterdag 10 september vindt plaats vanaf 11.00 uur in de Oudheidkamer, Raadhuislaan 1A, Eemnes. Iedereen is welkom vanaf 10.45 uur. De toegang is gratis.

Burgemeester Van Benthem spreekt dan over het belang van zichtbaar maken van de Eemnesser monumenten.  Rom van der Schaaf laat zien welke  variëteit aan monumentale panden er in Eemnes te vinden is. In de Oudheidkamer worden de borden voor de kerken en de Kerstraat getoond. Bij het Oude Raadhuis, gelegen naast de Oudheidkamer, wordt het eerste schildje onthuld door de burgemeester. Aansluitend op die onthulling zal de burgemeester in de Oudheidkamer de eerste schildjes overhandigen aan eigenaren van monumentenpanden.

Related posts