Exposities de Hilt

“Het essentiële aan kunst is vreugde beleven, aan het schenken van vreugde”
Onder dit motto zal tot 10 oktober de Naardense Kijkkunst-schilder Marten Jaarsma (M@rten’s Kijkkunst), proberen om middels het tonen van een 30-tal van zijn schilderijen, een glimlach op uw gezicht te toveren.
Marten is (technisch) gevormd en (o.a. compositair) “gepolijst” aan de Gooise Academie voor Beeldende Kunsten in Laren m.n. door zijn multi-creatieve leermeester John Konijn. Hij beoogt en stimuleert de beschouwer ook eens “out-of-the-box” te leren kijken. De activiteiten in M@rten’s Kijkkunst betreffen zowel het máken van schilderijen (in opdracht), het verkópen, het exposéren als ook het láten exposeren (door amateurs uit voornamelijk de Regio ’t Gooi). Hiertoe coördineert hij de kunstexposities van Galerie Naarderheem” in het gelijknamige Revalidatiecentrum in Naarden. Deze amateur-kunstenaars wordt zo een platform geboden, om óók eens te kunnen laten zien wat zij (letterlijk en figuurlijk) “in huis” hebben. Meer informatie: marten.jaarsma@hetnet.nl Website: www.martenjaarsma.nl

Related posts