De Historische Kring Eemnes vertelt….

Streekdrachten in Eemnes

Tot in de eerste helft van de 20e eeuw werd er ‘klederdracht’ gedragen in Eemnes, waar geen eigen lokale dracht was. Hier werden vier ‘streekdrachten’ gedragen die gekenmerkt worden door de vier soorten gesteven witte mutsen van de vrouwen: de ‘vierkante muts’ en de ‘Gooise staartkap’ met oorijzer, de ‘ronde muts’ en de ‘cornetmuts’ zonder oorijzer.

De vierkante muts werd alleen gedragen door katholieke (boeren)vrouwen. Daarbij hoorde een bepaalde soort dracht, met V-vormige omslagdoek in fleurige kleuren en bijbehorende sieraden. Kleur was er zeker wel, behalve in de rouw. De Gooise staartkap werd met een ‘modejurk’ gedragen door een jongere generatie, ongeacht kerkelijke gezindte. Beide hadden een ongeveer gelijk verspreidingsgebied dat reikte van Soest via Eemnes, Laren, Blaricum tot aan Bussum en Ankeveen en ze werden gedragen op zon- en feestdagen.

De ronde muts met de pront omhoog gestoken punten was algemeen in gebruik voor daags naast beide genoemde oorijzermutsen, maar ook op zon- en feestdagen door vrouwen die niet beide eerder genoemde drachten hadden. Deze muts was in een groter Utrechts-Hollands gebied wijd verbreid. Tot slot was er de cornetmuts met de karakteristieke fijn gerimpelde band over het voorhoofd en de relatief lange gesteven staart. Deze kwam vooral voor op de Veluwe en is ook in onze omgeving doorgedrongen.

Men denkt vaak dat streekdracht eeuwen lang hetzelfde is gebleven, maar dit is allerminst waar. Op enkele eerste foto’s van oude generaties vrouwen zijn meer of minder afwijkende vormen van mutsen te zien. Terwijl de dracht bij de vierkante muts een paar generaties nauwelijks veranderde, wisselde die bij de staartkap met de mode.

Bijgaande foto van de priesterwijding van pater Wim Eggenkamp op 3 september 1939 in Eemnes laat de afloop van de streekdracht zien. Van de ca. 150 vrouwen dragen er nog maar ca. 30 een streekdracht. Daarvan dragen ca. 20 de Gooise staartkap (enkele geheel wit ten teken van rouw), minstens twee de vierkante muts, één de ronde muts en één de cornetmuts (beide laatste midden onder).

Op zaterdag 1 oktober zal de Historische Kring Eemnes de tentoonstelling “Streekdrachten in Eemnes” over deze drachten openen. Bij de opening om 14.30 zal de Larense dansgroep “De Klepperman van Elleven” een optreden geven. De tentoonstelling is op zaterdagen van 14.00 tot 16.00 uur te zien in de Oudheidkamer (Raadhuislaan 2A). De toegang is gratis.

Related posts