Een gelovig antwoord op religieuze ontsporingen?

LAREN/EEMNES – november 2016. Hoe voorkomen wij dat het geloof gekaapt en overschaduwd wordt door ontsporingen? Als gelovigen staan wij voor de vraag naar onze omgang met machtsideologieën die hun schaduw over godsdiensten werpen. Ahmed Marcouch gaat op 15 november samen met ons op zoek naar een antwoord!

 Ook gemeenten in Nederland worstelen met gezinnen die als jihadstrijders voor IS naar Syrië willen vertrekken. Alle mono­theïstische godsdiensten hebben te maken met ontsporingen die zich beroepen op religie. Naast de islam hebben ook het christendom en het jodendom hiermee te kampen.

Marcouch, die lid is van de Tweede Kamer voor de PvdA en woordvoerder integratie en veiligheid, wil bespreken hoe gelovigen hun gods­dienst als spirituele inspiratie­bron kunnen onderscheiden van machts­beluste ideologieën, die hun vernietigende politiek camoufleren met ortho­doxie. ‘Religies lijden daar­onder, terwijl die ons juist inspireren tot onze achting voor de mens als hoogste schepsel. Niet door God te schrappen, zoals de humanistische leer. Juist dankzij God, die de mens schiep naar Zijn evenbeeld. De Koran verhaalt hoe God zelfs de engelen verzocht zich te buigen voor Adam, de eerste mens die Hij schiep uit moeder aarde,’ aldus Marcouch.

Zelfs religieuzen die hun religie goed doorgronden, worden in het nauw gedreven door agressieve ideologen die aanzetten tot dood en verderf. Daar stellen gelovigen hun belangstelling tegenover voor andere groeperingen, religieus geïnspireerd. Ahmed Marcouch stelt dat hij zelf wordt vergezeld door het Koranische vers dat hem voorhoudt: ‘Ik heb u geschapen in stammen en volkeren opdat u nieuwsgierig bent.’

Datum, tijd en plaats voor de inleiding van Ahmed Marcouch: dinsdagavond 15 november van 19.30 tot 21.30 uur in de Johanneskerk aan de Naarderstraat in het centrum van Laren. Bij binnenkomst koffie of thee en bij de afsluiting, een glas wijn. De toegang is gratis maar een bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!

Ook dit moment van ‘Verbinden’, is georganiseerd door de Protestantse Gemeente Laren Eemnes (PGLE). Er wacht opnieuw een boeiende avond!

Related posts