Aantal sociale huurwoningen in Eemnes stijgt

Eemnes, 8 december 2016 – Huurdersvereniging HBVA regio Amersfoort, woningcorporatie De Alliantie en de gemeente Eemnes zijn het eens geworden over de prestatieafspraken voor 2017. Deze kwamen nu na een half jaar onderhandelen tot stand. De partijen hebben o.a. afgesproken dat er nieuwbouw gestart wordt  en er een wooncoach en energiecoach ingezet gaan worden.

Het aantal sociale huurwoningen in Eemnes zal aan het eind van 2017 per saldo met zeventien gestegen zijn. De eerder geldende afspraken, vastgelegd in de prestatieafspraken tot en met 2016, hebben geleid tot een beperkte toename van de woningvoorraad in de sociale huursector. Dit was het gevolg van de oude afspraak dat voor elke woning die werd opgeleverd in complex De Weiden, een bestaande woning mocht worden verkocht of in de vrije sector mocht worden verhuurd.

Komend jaar

Het komend jaar moet de voorraad sociale huurwoningen verder stijgen.  Onderdeel van de afspraken is nieuwbouw van sociale huurwoningen in de Zuidpolder: minimaal twaalf eengezinswoningen en minimaal 16 appartementen.

Daarnaast gaat de Alliantie, om de doorstroming te bevorderen, een wooncoach inzetten. Hierbij beginnen we bij huurders ouder dan 65 jaar die vragen hebben over verhuizen: hoe gaat dat in zijn werk, hoe kunnen we daar bij helpen?

De HBVA, de huurdersvereniging, gaat inzetten op een energiecoach. Huurders kunnen aankloppen  bij de HBVA op het spreekuur, met vragen over stookgedrag en energiebesparing.

Verduurzaming

Tot slot is afgesproken dat de Alliantie in 2017 start met het zogenaamde ‘nul op de meter-project’. Hierbij wordt de woning energieneutraal gemaakt.  De bewoners profiteren hier ook van: de totale woonlasten worden lager. Om ervaring op te doen wordt in Eemnes gestart met een project van zeventien huurwoningen.

Wethouder Sven Lankreijer:“ Ik ben blij dat de voorraad sociale huurwoningen wederom toeneemt in Eemnes. Dit is nodig om de wachtlijsten te verkorten. Ik ben blij met de inzet van de wooncoach die er toe moet leiden dat oudere mensen met een verhuiswens makkelijker door kunnen stromen naar een passende woning en zo de doorstroming kunnen bevorderen. Voor de blijvende huurder is er de energiecoach van de HBVA, die kan helpen bij het verlagen van de energielasten.

Foto (vlnr): Koos Koolstra, directeur Alliantie regio Amersfoort | Adrie van Oorschot, voorzitter HBVA | Sven Lankreijer, wethouder Wonen gemeente Eemnes

Related posts