De groeistuipen van Eemnes

De 9000ste inwoner van Eemnes sinds eind 2016, meer precies inwoonster Diede van der Velden, is een mooie aanleiding wat herinneringen op te halen; met dank aan de gedigitaliseerde Larense Courant “De Bel”.

Het eerste betrouwbare cijfer is van 1795: 1204 inwoners. In de 19de eeuw groeide Eemnes nauwelijks. In de Franse Tijd was het dieptepunt 1148 in 1811. Na een inhaalslag met 1342 in 1822 was er een piek in 1850 met 1450. Toen de nationale economie daarna aantrok daalde de bevolking via 1300 in 1865 tot het tweede dieptepunt van 1238 in 1892.

Vooral vanaf 1900 zou het inwonertal alleen maar stijgen. De fiets maakte wonen in Eemnes en werken in het Gooi aantrekkelijk. Aan de Laarderweg werd gebouwd. In 1920 werden er 1438 inwoners geteld. De Nieuweweg en de Streefoordlaan ontstonden. Op 16 juni 1938 werd Arisje Baatje als 2000ste inwoner verwelkomd met een spaarbankboekje van f10,- van het gemeentebestuur. Kleine uitbreidingsplannen aan de Veldweg en de omgevingen van Torenzicht en De Waag maakten de groei naar 3000 mogelijk. Die eer had Willem Bunt op 25 juli 1965 met f30,- op de spaarbank. De nu ‘oude Zuidbuurt’ werd afgerond met Ploeglaan en Klaproos en de Noordbuurt volgde. Toen ging het hard: Lorenz de Knegt op 19 juni 1972 (4000), Sander Holl op 15 december 1973 (5000) en Laurens van Hamersveld met kerst 1975 (6000). Zij werden oudergewoonte ook nieuwe leden van de spaarbank.

In 1959 vond het Gooi dat Eemnes wel plaats kon bieden aan 7000 tot 16.000 inwoners. De provincie Utrecht streefde in 1967 naar 15.000 en de Structuurnota Eemnes volgde dat. Met name Dorpsbelang zette de hakken in het zand, maar ook anderen zoals de Werkgroep “Toekomst Eemnes”. Het beleid werd bijgesteld, maar onderwijl vond de regering in 1978 gemeenten met minder dan 10.000 inwoners niet levensvatbaar.

In oktober 1982 sloot burgemeester Fien de Leeuw-Mertens als 7000ste Joyce Perdon in de armen. Haar opvolgster Snoeck-Schuller moest eind december 1993 de 8000ste  even vasthouden: Matthijs Hoofd, die een zilveren rammelaar kreeg. Het CDA vond het toen noodzakelijk dat Eemnes ‘in het dorpsbelang’ groeide tot 9000 inwoners in 2005. In 2000 pleitte de VVD voor een winkelcentrum voor 10.000 inwoners, met mogelijkheden tot 13.000. We weten nu hoe het liep met de 9000ste, 23 jaar na de 8000ste. Wat zal het worden? Over 10 of over 40 jaar de 10.000ste,, of niet meer?

 

ANKONDIGING

Op 30 maart a.s. geeft HKE in De Hilt de presentatie:

‘Groei van Eemnes van 2000e tot 9000e inwoner (1938-2016) waarbij als gasten aanwezig zullen zijn de 2000e en meeste volgende 1000e inwoners. Aanvang 20.00, gratis toegang. Aansluitend vind je jaarlijkse ledenvergadering plaats.

Related posts