DE BURGERVADER MAG BLIJVEN

Burgervader u mag blijven
Heel uw raad heeft ‘ja’gezegd
Fijn dat het gestaalde kader
zonder beuzelen, urmen, kijven
zeer aan u als leider hecht
Hoe beleven dorpelingen
de verlenging van uw ambt?
Heeft u zicht op hun gevoelen,
hebben zij hun aarzelingen,
zijn zij blijmoedig of vergramd?
Burgervader ik laat u weten
ik geef u graag een goede raad
maar dan moet u wel verzeggen
dat geen raad het af laat weten
als het om de daadkracht gaat
Burgervader wees een vader
wees een leider van formaat
Sla soms met de vuist op tafel
als u uitzichtloos vergadert
Een straffe vader kan geen kwaad
Maan al uw bestuurstrawanten
Wees somwijlen onversaagd
Noop degenen met strapatsen
Straf de starre querulanten
Wreek diegene die mishaagt
Laak het zemelen en zwatelen
Pak een koppig raadslid aan
Beknor het nodeloos bezwadderen
Zij die onverdroten ratelen
of beloken taal uitslaan!
Zes jaar mag u weer proberen
om groos voor uw raad te staan
zodat al uw dorpsgenoten
zonder dat zij lamenteren
monter ooit uit kiezen gaan

Gerard Wortel (dorpsdichter)
gerardwortel@ziggo.nl

Related posts