Leven in de buitenvaart

Waar de polder op zijn eind loopt
en de buitenvaart ontspruit
waar de Eem van zich laat horen
door een zandbak die voorbij vaart
waar het gemaal haar water spuit
liggen boten met hun schippers
en hun vrouwen op de plecht
rustig deinend aan de steiger
in een geur van factor vijftig
de weersverwachting schijnt terecht
Waar een eend vroeg uit de veren
in de rui zijn nest verlaat
en een schildpad bij de sluisdeur
alsmaar niet op gang kan komen
en weer terug zijn pad inslaat
heerst een sfeer van rust en vrede
waar allengs gepensioneerden
koffie drinken op het dek
of met hun buurman in de haven
over al hun vaarervaring
verzeilen in een diep gesprek
Waar de karper in de rietkraag
ooit haar kuit verschoten heeft
en stekelige schele possen
zich volop in het spuiend water
dagelijks hebben uitgeleefd
drijven mensen op hun scheepjes
in de zoete waterloop
ontstaat door al dat bruisend leven
van gepensioneerde schippers
weer een nieuwe biotoop
Waar de visser op de sluisdeur
huiswaarts keert met lege kaar
lopen schippers van de steiger
om kletsend op het leugenbankje
wat te drinken met elkaar
War een tureluur zijn lied fluit
de buizerd naar een zwaluw staart
maakt het rustige gekabbel
plaats voor rusteloos gebabbel
van aangeschoten zondagsschippers
over tjalken en klippers
in hun geliefde buitenvaart

Gerard Wortel (dorpsdichter)
gerardwortel@ziggo.nl

Related posts