Eemnes klimaatneutraal in 2030 – Hoe denkt u daarover?

De gevels en het dak isoleren, het huis verwarmen met een warmtepomp en koken op inductie. Dat lijkt allemaal ver weg, maar
als Eemnes van het aardgas af moet gaan we daar wel naartoe. De gemeente Eemnes heeft daarom globale plannen gemaakt.
Zodat we ons kunnen voorbereiden op een klimaatneutrale toekomst. Een toekomst zonder aardgas, met meer lokaal opgewekte
energie en alternatieven voor elektriciteit op basis van fossiele brandstof. De gemeente ontwikkelt die plannen graag samen
met alle inwoners. Want alleen samen kunnen we ze uitvoeren.

Aardgas uit het buitenland

Sinds de jaren 60 zijn de meeste huishoudens in Nederland aangesloten op aardgas. We zijn massaal gewend geraakt aan het verwarmen en koken op aardgas. Gemiddeld gebruiken Nederlanders
rond 1400 m3 aardgas per jaar. Het grootste deel daarvan, ongeveer 80%, is voor het verwarmen van de woning. De rest is voor heet kraanwater en koken. Vijftig jaar lang was Nederland
zelfvoorzienend, maar we worden steeds afhankelijker van buitenlands aardgas. Dit heeft ook te maken met het gedeeltelijk terugbrengen van de gaswinning uit de Groningse bodem. Het meeste
gas dat nu ons land binnenkomt, is afkomstig uit Noorwegen. Naast Noorwegen, is ook Rusland een land met een grote gasvoorraad.

Andere manieren om aan warmte en stroom te komen

In navolging op de klimaatafspraken die in 2015 in Parijs zijn getekend heeft de Nederlandse overheid besloten in 2050 te stoppen met aardgas. De gemeente Eemnes heeft, net als veel andere
Utrechtse gemeenten, de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Klimaatneutraal betekent dat we ervoor zorgen dat er geen broeikasgassen worden uitgestoten voor de warmte- en stroomvoorziening in onze gemeente. We moeten dus op een andere manier aan warmte en stroom komen. In Eemnes is een flink deel van de aardgasleidingen ouder dan dertig jaar. Het zou erg
onverstandig zijn om ze te vervangen door nieuwe leidingen. Het is dus nodig om de (energie)infrastructuur in Eemnes aan te passen. Daarnaast is het belangrijk dat we op grotere schaal energie
opwekken. En dat de consumptie van energie in het algemeen drastisch omlaag gaat. Het verwarmen van uw huis zorgt voor het grootste deel van uw energieverbruik. Een ander deel dat u
daarvoor gebruikt is elektriciteit, deels afkomstig uit fossiele brandstoffen.  Allemaal zaken die om een goede en toekomstbestendige oplossing vragen.

Betrokkenheid

Veel Eemnessers laten al zien dat zij zich betrokken voelen bij de verduurzaming van hun woonomgeving. Zo ligt het aantal inwoners dat zonnepanelen heeft laten plaatsen bijvoorbeeld ruim boven het landelijke gemiddelde. Het is een groot voordeel dat we met onze kleine, maar hechte gemeenschap, ook sneller stappen kunnen maken richting een klimaatneutrale toekomst dan veel andere gemeenten. Het gaat grote gevolgen hebben voor elk huishouden. Geen combiketels meer, geen gasfornuis. Een nieuwe infrastructuur buiten het huis, andere installaties binnenshuis. Nu is
nog niet goed te zeggen hoe het precies gaat worden. Maar dat er veel gaat veranderen staat vast.

Hoe kijkt u aan tegen de plannen?

De gemeente vindt het daarom belangrijk dat iedereen in Eemnes over dit onderwerp nu al mee kan praten en mee kan denken. Dat willen we op verschillende manieren doen. Te beginnen met
de Ronde van de gemeenteraad op 18 september aanstaande, waarin het plan ‘Eemnes Klimaatneutraal 2030’ wordt behandeld. Dat plan is nog heel globaal, maar wel zo concreet mogelijk. Het plan wordt die avond gepresenteerd en er is een spreker, Anne Janssen, van adviesbureau Over Morgen. Tijdens de Ronde heeft u de mogelijkheid om de gemeenteraad te laten weten hoe u aankijkt tegen de plannen voor een duurzame toekomst van Eemnes.
U bent van harte welkom bij de Ronde op maandag 18 september vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis van Eemnes (Zuidersingel 1).
Eemnes klimaatneutraal in 2030 – Hoe denkt u daarover?
rotonde_

Related posts