Het Derde Eemnesser Dictee!

Op woensdag 8 november, aanvang 20.00 uur, vindt in de bibliotheek Eemnes het Derde Eemnesser Dictee plaats.
Het dictee is wederom geschreven door Gerard Wortel (dorpsdichter van Eemnes en taalknutselaar pur sang).
Zowel het dictee als de spellinglijst zijn nauwlettend gecontroleerd door taaladviseur Alice van Kalsbeek.
De jury bestaat uit juryvoorzitster Liesbeth Lemckert en de juryleden Niels Rood (wethouder Eemnes) en Alice van Kalsbeek.
Het dictee zal worden voorgelezen door Henk van Hees.
De deelnemers bestaan uit twee categorieën: amateurs en professionals
Onder de amateurs zullen er drie winnaars zijn met als eerste prijs een dinerbon voor 2 personen, welke aangeboden wordt door restaurant Eemland. De winnaar onder de professionals zal genoegen moeten nemen met een goede fles wijn.
Je hoeft geen taalfreak te zijn om mee te kunnen doen.
Iedereen is welkom! Deelnemen is vooral leuk en leerzaam, winnen is meegenomen.
Om je een idee te geven wat je aan instinkers kunt verwachten hierbij de eerste zin uit het dictee 2016:

Deze archaïsche opvatting over zelfstandigheid valt te prijzen, ware het niet dat de facto ten gevolge van het megalomane fabuleren in de burelen van de provincie Noord/Holland een ander epoche is aangebroken, waarin de gemeente Eemnes ze waarschijnlijk voor wat betreft haar authenticiteit de bout kan hachelen en een fusie onafwendbaar lijkt.

Welnu, dat lijkt me wel door iedereen te doen!
In verband met de organisatie rondom het dictee en het aantal gelimiteerde plaatsen is inschrijving vooraf gewenst.
Deelnamekosten bedragen € 5,00
Voor informatie en inschrijving deelname: tel.nr. 035-5383520  /  eemnes@bibliotheekgooienmeer.nl
Dat het een leuke avond gaat worden staat nu al vast!

Related posts