Huis “Ter Eem”

Na de zomervakantie kreeg HKE van Museum Flehite een ingelijste prent aangeboden van ‘Huis Ter Eem in 1638’. Na enig zoekwerk – wat is internet dan gemakkelijk – bleek het te gaan om een krantenknipsel uit de Gooi- en Eemlander van 15 september 1906. Een zuster van Onze Lieve Vrouwe in Amersfoort had hem jarenlang gekoesterd als wandversiering. De uit Hilversum afkomstige seminarieprofessor J.A. de Rijk schreef destijds een serie ‘Wandelingen door Gooi en Eemland en Omstreken’ voor de genoemde krant. Deze prent is ten behoeve van de krant gegraveerd naar een litho van H.J. Backer uit 1843 of diens voorbeeld, een tekening van Christiaan Ostermann uit 1842, die blijkbaar een voorbeeld uit 1649 had. De krantenprent komt sterk overeen met Backer, maar wijkt af van een potloodtekening van Louis Philip Serrurier uit ca. 1730, die ook verwijst naar 1649. Waarom de datering 1638 is opgegeven, is niet duidelijk. Het maakt weinig uit.

Huis “Ter Eem” stond aan de oostzijde van de Eem bij Eembrugge, waar nu een woonwagenkamp is, overigens op nu Baarns gebied. Het terrein heeft op luchtfoto’s en kaarten nog de contouren van een schans. Hier stond de eerste kerk van het ‘stadje’ Ter Eem, dat op een strategische plek lag bij de brug over de Eem aan het begin van de Eemdelta. De bisschoppen konden hier inschepen om hun gebied Oversticht in het oosten van Nederland te bezoeken, om niet door bij tijden vijandig Gelders gebied te hoeven reizen. Bovendien werd de monding van de Vecht inmiddels beheerst door de graven van Holland (Muiderslot). Tussen 1346 en 1348 liet de plaatsvervanger van bisschop Jan van Arkel, de vicaris-generaal in het Sticht Zweder van Uterlo, hier een kasteel bouwen, waarin de kerk was opgenomen. De Hoekse en Kabeljouwse twisten (1345-1490) drukten hier hun stempel op. Het huis is een aantal keren verwoest. Nadat Gelre in 1543 onder heerschappij kwam van Karel V, Heer der Nederlanden, was er geen behoefte meer aan dit versterkte huis. Het verviel en in 1706 werd het afgebroken. Meer erover kan worden gelezen in de Historische Canon van Eemnes.

Related posts