Kinderergotherapie Gooi en Eemland bestaat 10 jaar!

Kinderergotherapie Gooi en Eemland bestaat 10 jaar! De praktijk eigenaren Birgitte ten Hoven en Toeteke ten Kroode zijn in oktober 2007 gestart met een locatie in de wijk Vathorst in Amersfoort. Met trots kunnen de praktijkeigenaren zeggen dat in de afgelopen 10 jaar de praktijk behoorlijk is gegroeid! Inmiddels bestaat het team uit 6 kinderergotherapeuten en is er in september 2011 een tweede vestiging geopend in gezondheidscentrum De Driesten in Eemnes. Naast deze 2 vestigingen heeft de praktijk nevenvestigingen op verschillende basisscholen in de regio om zo direct te kunnen samenwerken met de school. Hierbij is het zeer efficiënt dat het kind in zijn context waar het moeilijkheden ervaart, begeleid kan worden.

Aanvankelijk was kinderergotherapie in de regio tamelijk onbekend. Inmiddels weten al veel ouders, scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen,  (huis-)artsen en paramedici de weg met “hun” kinderen naar de praktijk te vinden. Maar ook andere organisaties zoals het Wijkteam, de Samenwerkingsverbanden, Diensten Ambulante Begeleiding , Trajectum, Fornhese, Centrum voor Jeugd en Gezin en de Integrale Vroeghulp verwijzen kinderen door.

In eerste instantie werden m.n. schoolkinderen aangemeld. In de loop van de jaren is de doelgroep kinderen die behandeld worden uitgebreid. Naast de kinderen uit het (speciaal) basisonderwijs komen er nu ook baby’s en peuters, (zeer) moeilijk lerende kinderen (o.a. Downsyndroom), kinderen met een hersenbeschadiging etc. De praktijkeigenaren merken dat door de positieve ervaringen met Kinderergotherapie Gooi en Eemland en de mond- tot-mondreclame  de meeste  aanmeldingen plaats vinden.

Kinderergotherapie richt zich op het kind dat speelt, leert en ontwikkelt in zijn eigen omgeving. De ergotherapeut gaat samen met het kind, de ouders en bijvoorbeeld de leerkracht bekijken waar een kind goed in is, wat de sterke kanten van het kind zijn en wat op dit moment minder goed gaat waardoor het kind zich niet optimaal kan ontwikkelen. Samen met het kind en de directe betrokkenen wordt een plan gemaakt hoe het kind beter kan functioneren.

Naast het direct oefenen met het kind is het adviseren van de directe omgeving een belangrijk onderdeel van de behandeling. We beoordelen bijvoorbeeld of het aanpassen van de omgeving van het kind, het aanpassen van de taak waar het kind moeite mee heeft, het bieden van andere materialen of hulpmiddelen er voor kan zorgen dat het kind meer zelfstandig en efficiënt kan werken.

Kinderergotherapie Gooi en Eemland werkt dus met kinderen die tegen dagelijkse problemen aanlopen. Deze problemen hebben vaak te maken met hun motoriek en het handelen hierbij. Hierbij kan gedacht worden aan schrijfproblemen of niet voldoen aan de schrijfvoorwaarden, gebrekkige fijne motoriek en problemen met zelfstandigheid zoals het aan- en uitkleden of veters strikken of problemen met het planmatig handelen. Maar ook drukke en onhandige kinderen zijn zeker op hun plek bij Kinderergotherapie Gooi en Eemland. Zij hebben namelijk vaak problemen met de prikkelverwerking van de zintuigen (de sensorische informatieverwerking). Kinderergotherapie Gooi en Eemland ziet dat de aanmelding van deze laatste doelgroep de afgelopen jaren sterk toeneemt. Ook komen steeds meer kinderen naar de praktijk die problemen hebben met de executieve functies, waardoor zij zich minder goed kunnen concentreren en bijvoorbeeld langzamer werken. De kinderen doen tijdens de therapie veel positieve ervaring op, krijgen meer zelfvertrouwen en worden zelfstandiger. Ze komen vaak met veel plezier naar de ergotherapie. De moeder van Jelle zegt hierover: “de behandelingen waren voor Jelle een wáár uitje”.

Een specialisatie van de praktijk is het begeleiden van kinderen met schrijfproblemen. Hierbij wordt naast het schrijven tevens in kaart gebracht of het kind aan de schrijfvoorwaarden voldoet. Vaak komt naar voren dat een kind motorisch nog niet toe is aan schrijven omdat de rijping in de hersenen nog onvoldoende is ontwikkeld. Dit zal dan verder gestimuleerd worden. Maar daarbij blijkt ook het materiaal waarmee het kind werkt veel invloed te hebben. Advisering van het juiste materiaal is daarom altijd een onderdeel van de begeleiding. Hierbij kan gedacht worden aan een andere pen of potlood, andere liniering e.d.

Actie: Om te vieren dat de Kinderergotherapie Gooi en Eemland 10 jaar bestaat, is er nu een speciale actie: gratis 15 minuten advies ten aanzien van schrijfmateriaal en de schrijfhouding. Het kind moet tijdens het consult zijn schrijfschrift en schrijfmateriaal meenemen. Er zal dan bekeken worden of de huidige materialen voldoen of dat andere materialen het schrijven gemakkelijker maken. Opgave voor deze actie kan via het contactformulier op de website: www.kinderergotherapiegooieneemland.nl

Toeteke ten Kroode en Birgitte ten Hoven, kinderergotherapeuten en praktijkhouders, Marloes Tames, Lieke Leurs, Karen van den Burgh en Fleur Bennenbroek, kinderergotherapeuten

Related posts