Eemnes, Quo Vadis?

Waar gaat Eemnes heen?

De vraag die al een tijd in Eemnes rondzingt. Voor het behartigen van de belangen van Eemnes en haar inwoners is VVD Eemnes voorstander van regionale samenwerkingsverbanden. Eemnes is

gebaat bij een sterke samenwerking. Economie, bereikbaarheid, voorzieningen en recreatie houden niet op bij de gemeentegrens. Daarom is het voor Eemnes belangrijk om goede banden te

hebben met en om te focussen op de gemeenten in de HBEL-regio: Huizen, Blaricum en Laren. Wederzijds vertrouwen en overleg op basis van gelijkwaardigheid is de voorwaarde. De huidige

samenwerking binnen de BEL en op het gebied van Wmo en het sociaal domein (HBEL) gaat goed. Dat wil VVD Eemnes behouden en waar mogelijk versterken. Wanneer de samenwerking tussen

HBEL uitmondt in een mogelijke fusie, opteert VVD Eemnes dat de situatie heroverwogen wordt, want VVD Eemnes zal zich te allen tijde sterk maken voor het behoud van het eigen

dorpse karakter van Eemnes.

Wanneer ik vele van onze inwoners spreek, komt altijd de vraag: “Wat gaat Eemnes doen?” Hieruit blijkt al snel dat de meerderheid zich nauw verwant voelt met het Gooi. Is Eemnes dan een

Gooische gemeente? Natuurlijk niet. Een Utrechtse gemeente. Toch voelen de meesten zich verwant met de Gooi en Vechtstreek. Want daar gebeurt het. Zorg, school, winkelen, restaurantbezoek.

Hieruit spreekt een grote verbondenheid met het Gooi. Die verbondenheid wil VVD Eemnes nastreven voor de inwoners van Eemnes.

Henk Zunnebeld,

fractievoorzitter VVD Eemnes

Related posts