Aan de slag

Inmiddels als ik dit schrijf, zijn de stofwolken van de verkiezingen weer neerge-daald. De nieuw gekozen raad is geïnstalleerd en mag onze mooie gemeente voor de komende vier jaar besturen. Het CDA is blij en tevreden met de uitslag van de verkiezingen. Weer met drie zetels in de gemeenteraad terugkeren is niet vanzelfsprekend, maar de gunst van u als inwoner van Eemnes. Met een fris en nieuw team staan wij te popelen om aan de slag te gaan. Om juist die punten te realiseren die wij ook tijdens de ver-kiezingen met u hebben gedeeld en waar wij als CDA ook onze rug onder willen zetten voor de komende jaren. En dat zijn zeker niet de kleinste opgaven, zoals de wens om Eemnes zelfstandig te houden. Wat ook de uitkomst voor de buurgemeenten zal zijn, Eemnes moet zijn plan klaar hebben. Maar ook binnen ons dorp liggen de nodige opgaven. Zo-als de snel toenemende vergrijzing die grote invloed op de woningbehoefte heeft, maar daarnaast ook beleid vraagt op bijvoorbeeld het gebied van eenzaamheid. Daar tegenover zien wij helaas dat onze jonge starters op de woningmarkt bijna geen kans krijgen om een koopwoning te bemachtigen en daardoor elders hun geluk moeten beproeven. Terwijl wij deze jonge starters juist hard nodig hebben om ons dorp levendig en vitaal te houden. Kortom, er is voor ons als CDA genoeg werk te doen voor de komende jaren. Wij gaan aan de slag! Pieter Seldenrijk, fractievoorzitter CDA 

Related posts