Rimpels in de vijver

De verkiezingen in Eemnes hebben voor DorpsBelang en de PvdA goed uitgepakt. Beide partijen nemen dan ook hun verantwoordelijkheid en zijn in korte tijd met een coalitieprogramma gekomen. Daarin staat centraal dat Eemnes een groene gemeente is, waar zorg voor elkaar en zorg voor duurzaamheid en klimaat rich-ting geven aan het beleid. Over het Huis van Eemnes is afgesproken dat een hernieuwde doorrekening, het verstrekken van objectieve informatie aan de inwoners en een enquête duidelijk-heid moeten geven om te beslissen of het project ongewijzigd voortgezet kan worden. Lang niet alle Eemnessers weten wat het Huis van Eemnes nu precies is, terwijl anderen er zich over verbazen waarom het zoveel geld moet kosten. Ook de gekozen plek leidt tot discussie. En zo gaan er allerlei verhalen een eigen leven leiden, waardoor het werkelijke verhaal steeds zwakker wordt. Net als rimpels in de vijver als je er een steen in gooit… De PvdA wil graag dat het Huis van Eemnes doorgaat, maar vindt dat voldoende draagvlak onder de bevolking een essentiële randvoorwaarde is. Het Huis van Eemnes, waar sport en cultuur voor jong en oud samenkomen, kan alleen een succes worden als alle inwoners het ook als hún huis beschouwen. Andere opvallende punten in het coalitieprogramma zijn: gestage groei maar meer sociale woningbouw, accent op woningbouw voor starters, middenhuur en eigentijdse huisvesting voor senioren, burgerfora en ruimte voor burgerinitiatie-ven, zorg toegankelijker maken en ruimhartig beleid daarin. Wij kijken vol vertrouwen uit naar een stabiele, groene en sociale periode!

 

Wilma A. de Boer-Leijsma, PvdA Eemnes

Related posts