Voor de goede orde

Een raadzaal vol behaagde ridders
die hun Koning zeer gezind
die door enkele aanbidders
aangemeld zijn voor een lint
Maar denk niet dat zo’n verzoekje
zomaar tot een lintje leidt
Een commissie onderzoekt je
op  jouw ziel en zaligheid
De commissie kijkt gedegen
voordat zij een oordeel velt
en jij niet op hoop van zegen
blind een lint krijgt opgespeld
Ben je laf of juist vermetel
hoe imposant is jouw cv
Ik bedoel hier niet jouw ketel
maar jouw levenswandel mee
Ben je zelf- onbaatzuchtig
straffeloos of soms beboet
ben je naamloos of doorluchtig
vermogend of ridder te voet
Heb je minstens vijftien jaren
iets bijzonders neergezet
niet behept met navelstaren
of god weet met wat besmet
Heb je eenmaal in jouw leven
een kleine misstap ondergaan
zal geen vorst jou ooit vergeven
zal jou een lint voorgoed ontgaan
Koning ik wil u duchtig vragen
breek als ridder nu een lans
heeft een dienaar zich misdragen
biedt hem dan een tweede kans
Als je na jarenlange horden
weer het rechte paadje vindt
verdien je voor de goede orde
wat mij betreft direct een lint

Gerard Wortel (dorpsdichter)
gerardwortel@ziggo.nl

Related posts