WE DOEN HET SAMEN IN EEMNES

Om de vier jaar weer die zorg
wie Eemnes besturen moet
wie de dorpse problemen
voor zijn rekening wil nemen
wie met louter kissebissen
over alles wil beslissen
wie zich radeloos laat zieken
door gevreesde polemieken
wie door macht wil zegevieren
om het dorp te bestieren
wie de humor wil verliezen
door voor raadslid te gaan kiezen
wie gewoon van origine
een kleinigheid wil bijverdienen
wie omdat hij met pensioen
thuis geen moer meer heeft te doen
en wiens vrouw in alle staat
hem de raad heeft ingepraat
of anders van hem scheiden gaat

Om de vier jaar weer die zorg
wie Eemnes besturen moet
wie met prachtige verhalen
stemmen binnen weet te halen
wie wat zelfingenomen
geen belofte na kan komen
wie zich gaarne druk wil maken
en geen raad weet met zijn zaken
wie door bitterheid vermalen
in de raad zijn gram wil halen
wie in plaats van te gaan sporten
zich in politiek wil storten
wie zich volop wil verrukken
aan de ambtelijke stukken
wie bereid zijn tijd te slijten
aan een stortvloed van verwijten
wie hoe vast in dogmatiek
gek is op veel retoriek
en na vier jaar beuzelpraat
hetzij geliefd hetzij gehaat
eindelijk weer de raad verlaat

 

Burgervader ik wil u vragen
ten behoeve van de sfeer
mocht een lid zich echt verlagen
pak hem aan dan zonder meer
mocht een raadslid zijn verbolgen
de grenzen raakt van de moraal
laat hem dan een cursus volgen
bij een goeroe in Klaaswaal
hier een goede raad voor allen
maak van overleg een feestje
zelfspot en tijd voor humor
zing een lied voor u begint
wees als raad eens eensgezind
Ga eens huggen in een kring
doe een dans laat je niet kisten
je kunt beter vooraf twisten
dan tijdens de vergadering
geef elkaar eens schouderklopjes
maak het partijbelang taboe
geef elkander knuffelkopjes
trek je niets aan van #metoo
u kunt kiezen u kunt delen
of u voert een wijs beraad
of u laat die kans verspelen
en u raakt teneinde raad

Zou u allen willen opstaan
zie dit als een nieuw proces
geef elkander nu de hand
roep gans luid met vol verstand
‘WE DOEN HET SAMEN IN EEMNES”

Gerard Wortel (dorpsdichter)
gerardwortel@ziggo.nl

Related posts