De Eemnesser Gymnastiek Verening, ook wel bekend als EGV, bestaat 50 jaar

In september 1968 werd de EGV gelijktijdig met de huidige volleybalvereniging opgericht. De vereniging bestond gelijk al uit een groot ledenaantal en kon daardoor starten met 6 groepen. Het bestuur bestond destijds uit de heer Delfgouw (voorzitter), mevrouw Stroeken (secretaris) en mevrouw van Dam ( penningmeester). Het huidige bestuur is van plan om dit jubileum gedurende het seizoen 2018-2019 heen te vieren. De EGV verzorgt turnlessen op de maandag- en woensdagmiddag voor de jeugd en op de maandagavond en woensdagochtend wordt er les gegeven aan senioren. Zaterdag 8 september zal de turnselectie een demonstratie geven tijdens de In en Uitmarkt in de Hilt. U bent allen van harte welkom. Wij hopen komend seizoen weer veel nieuwe turners en turnsters te mogen verwelkomen. Nieuwsgierig? Neem een kijkje op www.egveemnes.nl

Related posts