Bouwt Eemnes alleen voor de rijken?

Een dak boven je hoofd is een eerste levensbehoefte. Een goede woning geeft immers bescherming en veiligheid. En een huis wordt een thuis als je kan wonen waar je het liefste wilt. Dat moet niet alleen voor de rijken haalbaar zijn, maar voor iedereen. Dat vindt de PvdA. In de coalitie met DorpsBelang is afgesproken dat ook in de nieuwe Zuidpolder vijfendertig procent sociale huur- en betaalbare koopwoningen komen. De eerste sociale huurwoningen worden daar nu gebouwd. Daarnaast kijken we ook naar zogenoemde inbreidingslocaties. We willen gemengde wijken: voor ouderen en jongeren, voor rijkeren en minder bedeelden. En dat kan in Eemnes! Hierdoor voorkomen we dat ons dorp snel vergrijst. Als we willen dat onze jongeren hier blijven en ouderen zolang mogelijk op zichzelf kunnen wonen, bij voorkeur in de buurt van voorzieningen, dan moet je plaats durven maken. De PvdA is er voorstander van om elke vrijkomende locatie in de buurt van het centrum in eerste instantie te bestemmen voor senioren-woningen, zoals een Knarrenhof. In zo’n hof staan sociale huurwoningen en koopwoningen naast elkaar en wordt afgesproken dat je elkaar helpt. Voor onze jongeren en starters moeten bescheiden woningen komen en een be-tere doorstroming in de sociale huurwoningen. Hiervoor worden andere toewij-zingscriteria voorgesteld, binnenkort bij het bespreken van de Woonvisie. Het eerste grondbeginsel van de PvdA is het recht op een fatsoenlijk bestaan voor iedereen en dat begint wat ons betreft met een passende betaalbare woning!

 

Wilma A. de Boer-Leijsma, PvdA-Eemnes 

Related posts