Egoïstisch beleid    (ingezonden column van de raad)

Vraag het om je heen aan iemand die een betaalbare woning zoekt: lukt het? Het antwoord is gegarandeerd ‘nee’. De kranten staan er ook vol mee: er wordt te

weinig gebouwd, de prijzen van koopwoningen exploderen en een huurwoning vind je niet.

De coalitie van PvdA en Dorpsbelang wil het bouwtempo vertragen. In de Zuidpolder mogen maximaal 120 woningen in vier jaar tijd worden gebouwd.

Ook doen de partijen niets aan toekomstige bouwplannen. Het kost gemiddeld zeven jaar tussen het idee voor een nieuwe wijk en de oplevering van de eerste

woningen. Als we vanaf nu nog drie jaar stilstaan, bouw je de eerstkomende tien jaar dus niks nieuws.

Intussen kun je met een normaal inkomen niets meer kopen. Is de wachttijd voor een sociale huurwoning zes jaar. En blijven jongeren verplicht tot hun dertigste

bij hun ouders wonen. Waarom? Omdat Dorpsbelang (opgericht als protest tegen de Noordbuurt) alleen wil bouwen voor Eemnessers. Dat is egoïstisch, slecht

beleid. Jammer genoeg gaat de PvdA daarin mee. D66 zal bij de behandeling van de begroting pleiten voor het schrappen van de bouwbeperking.

Lees ook op Eemnes.d66.nl/actueel: In een percentage kun je niet wonen.

 

Niels Rood, D66 Eemnes

Related posts