Hebben de grenspalen hun langste tijd gehad?

In de regionale media viel te lezen dat Laren en Blaricum overwegen om zich te laten overhevelen naar de provincie Utrecht. Tegelijk werd door de pers gesuggereerd: ‘De grenspalen tussen Laren en Eemnes zijn in de toekomst mogelijk overbodig.’ Dat zou men denken als de provinciegrens verlegd wordt door de Bijvanck, via Crailoo en de Aardjesberg. De palen met nummers 1 t/m 8 zijn trouwens niet voldoende om vooral die grillige grens van Blaricum aan te geven. Misschien net voldoende als de Bijvanck niet meegaat. Maar dat terzijde.

Wat velen niet weten, de grenspalen hebben geen juridische betekenis meer. De gegevens in het kadaster zijn tegenwoordig ‘bepalend’. Sommige palen staan ook niet meer goed. Kortom, mocht het zover komen dat Laren en Blaricum bij Utrecht komen, dan is het helemaal niet nodig dat de palen verplaatst worden. Ze zouden gewoon moeten blijven staan als cultuurhistorische monumenten, wat ze nu ook zijn. Als een statement: ‘Hier liep eeuwenlang de grens tussen het Gooi en Utrecht, waar zoveel om is gestreden is.’ Eemnes is er in 1346 en 1348 nog om platgebrand, weet je nog? Zoiets als de resten van de Berlijnse Muur.

Hoewel de oudst aanwezige palen van 1725 dateren, gaat de plaatsing van de eerste en echte Leeuwenpaal op de noordwesthoek van Eemnes terug tot 1356, terwijl de gegraven Gooyergracht dateert van 1536. Voorwaar een rijke geschiedenis die je niet zomaar mag uitwissen.

Men zou het er overigens nog over kunnen hebben dat het hele Gooi misschien wel beter bij Utrecht past, landschappelijk gezien, als deel van de Heuvelrug. Het Gooi wordt als vreemd aanhangsel immers niet geassocieerd met Noord-Holland. Daar gaat de HKE niet over, maar we volgende ontwikkelingen met belangstelling vanuit historisch perspectief.

 

 

Bijschrift: ‘De Leeuwenpaal bij de Bijvanck’

Related posts