VVD voorstander van alternatieve woonvormen

De gemeenteraad van Eemnes heeft in de afgelopen raadsvergaderingen op een aantal gebieden vooruitgeblikt op het jaar 2019. De begroting van de gemeente is besproken

en goedgekeurd, er zijn algemene beschouwingen geweest. En het was goed om te zien dat er veel mensen op de publieke tribune die vergaderingen bijwoonden.

Maar er kan méér dan alleen als luisteraar in de raadszaal zitten. Want uw mening kan wel degelijk gehoord worden als u gebruik maakt van het recht over een onderwerp

in te spreken. Daarom wordt iedere vergadering van de raad begonnen met het vaststellen wie zich hebben aangemeld als insprekers. In de ronde van 10 december a.s.

komt de Woonvisie aan de orde. Daarin gaat het over het lokale woonbeleid van Eemnes in de jaren 2019-2023 over vraag en aanbod. Over wát er gebouwd gaat worden

voor wie. VVD Eemnes vindt dat de nadruk moet liggen op starters- en seniorenwoningen en wil hier graag alternatieve woonvormen zoals tiny houses en het opdelen van

woningen voor toestaan, om op een innovatieve manier de bestaande problematiek aan te pakken Wij zijn benieuwd of dat ook uw mening is. Daarom een oproep aan alle

inwoners van Eemnes om de Woonvisie te lezen, en uw mening met ons (per email:

e.schade@eemnes.nl) of als inspreker met de raad te delen.

 

VVD fractie Monique van der Linde en Emil Schade

Related posts