DE DODE BOOM IS HEEN

De dode boom is heen
De eenzaat is bezweken
De wind werd hem teveel
Zijn takken met gekweel
van neergestreken spreeuwen
zijn nu verleden tijd
De rietkraag rond de waai
verloor haar uitkijktoren
geliefd door kiekendief
De boom die zich verhief
als baken in de polder
is nu zijn wortels kwijt

Bedankt nog dode boom
voor al het mooie leven
rond waai en zomerdijk
Laat dit een huldeblijk
aan een rebelse boom
die heel veel heeft gegeven

Gerard Wortel (dorpsdichter)
gerardwortel@ziggo.nl

Related posts