De waarheid in de Rechtspraak

LAREN – EEMNES januari 2019. Merkwaardig genoeg is de waarheid in het recht niet altijd noodzakelijk om tot een oordeel te komen. Meestal komt de waarheid in een procedure wel naar boven en kan op basis daarvan een beslissing worden genomen. Het beeld is voor de buitenwereld mogelijk anders. Mr. J.A. (Ries) Wesdorp, kantonrechter bij de rechtbank Amsterdam, zal hierover op dinsdag 12 februari een inleiding verzorgen.

De vraag blijft: hoe komt een beslissing van de rechter dan wel tot stand? Kan die beslissing worden beïnvloed door de waarheid te manipuleren? Wat is er nodig om tot een beslissing te kunnen komen? Hoe verhoudt de waarheid zich tot rechtvaardigheid? En als een uitkomst volgens de waarheid niet rechtvaardig is, wat dan?

Tijdens de bijeenkomst zal worden besproken wat de rol van de waarheid is in de verschillende rechtsgebieden (vooral strafrecht en civiele procedures). Waar mogelijk zal de inleiding met voorbeelden worden geïllustreerd. Daarnaast komt aan de orde hoe een rechter tot zijn oordeel komt en welke elementen daarbij een rol spelen.

Ries Wesdorp is tien jaar als rechter actief bij de rechtbank in de hoofdstad. Nu als kantonrechter, daarvoor als strafrechter en als rechter in de familiekamer. Hij maakte de overstap naar de rechterlijke macht na twee decennia als advocaat te hebben gewerkt. Hij zal op persoonlijke titel spreken.

Datum, tijd en plaats: dinsdag 12 februari 2019 van 19.30 tot 21.30 uur in de Johanneskerk aan de Naarderstraat in het centrum van Laren.

Bij binnenkomst koffie of thee en bij de afsluiting een glas wijn. De toegang is gratis maar een bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!  

Related posts