NIEUWJAARSGEDICHT

Hier staat hij weer de dorpsdichter
de snaakse minstreel van de dijk
de stoker van gelaaide vuren
de knuppel in het hoenderhok
de achterkant van het gelijk
Hij staat hier namens de gemeente
die hem op voorhand heeft gevraagd
om kritisch en op vele fronten
Tweeduizend achttien te fileren
met lichte spot en onversaagd.

Wellicht nieuwsgierig naar hetgeen
uw bard  dit keer te melden heeft
wie, waar of wat hij wil beschouwen
hoe hij het jaar tweeduizend achttien
hier op het dorp heeft beleefd
Hoe rustig ook dit jaar verlopen
hetgeen ik gaarne onderken
er valt altijd wel iets te zeuren
te ziften, zeven of te builen
zolang ik dorpsdichter ben

Het huis van Eemnes
Om met de deur in huis te vallen:
het  nieuwe Huisje van Eemnes
het aureooltje van ons dorp
paradepaardje van Van Benthem
is al bij voorbaat een succes
Niets lijkt het huis te overtreffen
qua omvang, aandacht ja wat niet
één bron van goddelijke cohesie
de reden dat men vanaf heden
het huis als Heilig Huisje ziet

Mocht u dus ooit het huisje laken
welke reden u ook bekroop
hetzij om zijn verkeersproblemen
of niets vermoedende verliezen
Hij blijft onfeilbaar tot zijn sloop

De geluidswal
Om alle herrie te bedwingen
werd een geluidswal opgebouwd
maar na klachten uit de buurten
bleek de wal meer weg te hebben
van een klankkast welbeschouwd
Nu de muur is opgetrokken
door het gemeentelijk bestuur
loopt men met doppen in de oren
en staat men jammerlijk te klagen
met de rug tegen de muur

Nu dient de wal als heuse scheiding
tussen het Gooische Laer als  buur
dat graag bij  Utrecht wil horen
dat kan je alleen maar tegenhouden
door een  metershoge muur.

Overlopers
Edoch Eemnes blijf op uw hoede
waak voor de wortel van het kwaad
want hoeveel raadsleden uit Laren
zijn in ons dorp neergestreken
en zijn nu lid van onze raad
Het begon met Emiel Schade
toen kwam Marcus van de Brink
Tijmen Smit heeft ook ambities
hoe velen zullen er nog volgen
deze ontwikkeling lijkt mij link

Wees waakzaam voor die infiltratie
wellicht voltrekt zich snel een coup
en staat de raad en ons college
en burgervadertje  van Benthem
met lege handen op de stoep

 

 

Politieke ambities
Zal dat de reden dat er leden
van ons gemeentelijk bestuur
plannen hebben te vertrekken
als gekozen Statenleden
uit ons dorp op den duur
Wilma de Boer in alle kranten
waarin zij haar ambities showt
Sven Lankreijer wil ook niets liever
dan ooit in de Tweede Kamer
om maar te zwijgen van Niels Rood

Maakt ons Nielsje wel een kansje
met zijn  gedeputeerde plan
of blijft het bij nul op de meter
en gaat Niels verder door het leven
als slechts een gedupeerde man

Verkeersdrukte
Aan de zuidkant de panelen
aan de westkant dus de wal
het zal mij waarlijk niet verbazen
als aan zowel de oost- en zuidkant
er ook een wal verrijzen zal
Het zal warempel toch gebeuren
dat ons dorp op een dag
vanaf nergens meer te zien is
Eemnes compleet is dichtgetimmerd
er niemand binnenrijden mag

Dat zou toch wel een gotspe wezen
het verkeer in één klap van de baan
Het einde van de autodrukte
Het GVVP kan mooi de kast in
en onze wethouder kan gaan

 

 

 

 

Communicatie en publicatie
Communicatie, informatie
louter woorden zonder stuk
Niets te lezen in de kranten
over inhoud van partijen
het raadslid heeft het veel te druk
alleen als het gaat om publicatie
waarmee het ego wordt vergroot
staat men breeduit uitgemeten
zoals het knippen van de linten
of samen in een fluisterboot

Of gewoon als klokkenluider
voor het licht aandoen  aan boord
een zonneveld dat wordt geopend
een flappie bakken bij Pax Cristi
maar over inhoud mooi geen woord

Pax Christi
Dit jaar bakte de  Pax Christi
niet veel van haar oliebol
Terwijl de bol van onze bakker
met een tweede prijs beloond werd
waar iedereen de mond van vol
De opbrengst voor Armeense kinderen
bleek wellicht een kleine flop
waardoor misschien al die vakanties
in ons luxe land niet doorgaan
voor Pax Christi echt een strop

Voor de kinderen in Armenië
zou zoiets het beste zijn
gewoon vakantie in hun landje
en het geld daar van Pax Christi
investeren op termijn

Burgerparticipatie
Bestuurders ik wil u erop wijzen
op wat u ooit heeft toegezegd
lekker meedenken en lullen
maar van al die snoeverijen
komt maar heel weinig terecht
De E-100 zou weer leven
maar die blijkt nu overboord
Alleen de AKOE-hobbyisten
en de kring van ondernemers
worden structureel gehoord

En de burger maar wachten
wanneer doet hij weer eens mee
prachtige campagnefolders
mooie woorden naar de kiezer
maar de naleving vers twee

Eemnes als badkuip
Eemnes dorp in de polder
meters onder NAP
Ambtenaren, waterschappen
lopen nooit in zeven sloten
dus al die sloten dicht ermee
Nu staat het water aan de lippen
in plaats dat er wordt drooggelegd
je kunt alleen nog in jouw kelder
met een kleine onderzeeër
of met een snorkel terecht

en een horde drenkelingen
zitten in de hoogste boom
uiterst bang voor natte voeten
terwijl bestuurders ondertussen
verzuipen in een klachtenstroom

 

De bijen en de boeren
Annie Schreier in de polder
lid van het Europarlement
die huilend met wat AKOE-boeren
zich bekommert om de grutto
maar dat geloof ik voor geen cent
Wil men de natuur echt redden
en onze grutto terug op’t nest
Maal en maai dan een keer minder
stop met al die pesticiden
voor een grutto echt de pest

Zolang Annie en haar boeren
pleiten voor grootschaligheid
dan zijn de  grutto en het bijtje
en de bloemetjes in het weidje
binnenkort verleden tijd

Zwarte Pieten
Burgervader ik wil u vragen
geniet u ook zo van de  Sint
die met al zijn zwarte pieten
steeds minder mensen in ons dorp
met zijn eigen feest verbindt
Ik zou u danig willen smeken
ter wille van dit kindfestijn
dat u pleit voor roetveegpieten
zodat ons mooie Sinterklaasfeest
er weer voor iedereen kan zijn

U bent tenslotte  burgervader
Eenieder moet blij en tevree
alleen nu nog de ondernemers
die vooral zwart blijven kijken
ik bedoel hier de OKË

 

Paardenpoep uit de  APV
Wat fantastisch voor ons dorp
wat een wonderschoon idee
voor de vele zondagsruiters
dat hun plicht om stront te ruimen
geschrapt is uit de APV
Je wil als ruiter lekker draven
als het kan het dorp rond
Mooi genieten zonder zorgen
nou dan heb je toch als ruiter
schijt aan al die paardenstront

Heerlijk toch die paardendrollen
dampend op de weg en stoep
Je kunt er ook zo fijn in trappen
of er lekker over glijden
hetzelfde geldt voor hondenpoep

Vlag Historische Kring
Dankzij bisschop Jan van Arkel
met zijn ooit geslagen slag
tegen strijdende Eemnessers
die uiteindelijk toch verloren
hebben wij nu onze vlag
Drie verbleekte bisschopskoppen
met een mijter op hun hoofd
Ik vraag mij wel af of dit plaatje
gezien het misbruik in de kerk
ons nu heel veel goeds beloofd

of staat de vlag soms voor drie petten
zoals één voor Sinterklaas
één voor helper van Friersdale
en als grootste pet natuurlijk
één voor zwarte pietenbaas

 

 

Boa en handhaving/gebiedsmanager
Veiligheid gaat boven alles
zelfs ver boven de wet
daarom wordt er in ons dorp
niet alleen maar één agentje
maar ook een boa ingezet
Ik wil u er op attenderen
een boa is gevaarlijk zeg
is ook moeilijk op te sporen
kijk dus ook even bij thuiskomst
behoedzaam onder struik en heg

Maar gelukkig heeft ons dorp
een gebiedscoach aangesteld
het oog en oor van de gemeente
dus gespitst op de gevaren
en als het moet te hulp snelt

Reuring
Is dit nu alles zult u zeggen
ik mis de dorpsdynamiek
was er in tweeduizend en achttien
totaal niet iets van reuring
in de Eemnesser politiek
Nou ik kan u dit vertellen
hoe graag u ook wat reuring wil
de partijen op ons dorp
lieten zich in maart goed horen
en daarna bleef het muisstil

Weinig reuring maar gelukkig
sprong er iemand in de bres
voor een ongekende herrie
als cultuurgoed van ons dorp
de trekkertrek Pulling Eemnes

Samen doen, samen leven
Alle zaken hier bezongen
vallen danig in het niet
voor zover men ook wil kijken
buiten eigen enge grenzen
waar men veel ellende ziet
Dus mensen hou de ogen open
kijk en luister naar elkaar
we moeten het toch samen plooien
laat de wereld beter worden
Een goed begin voor het nieuwe jaar

Haal de schellen van je ogen
verruim onmiddellijk jouw grens
sloop de schutting, knip de heggen
laat je zien aan beide buren
daar begint het mee als mens

Ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie
Gemeente Eemnes

Gerard Wortel (dorpsdichter)
gerardwortel@ziggo.nl

Related posts