Opbrengst verkoop cd “OVER LEVEN” van dorpsdichter Gerard Wortel t.b.v. Kameroen-project

‘Wat een voorrecht dat ik in dit land al 71 jaar geen oorlog, geen hongersnood of wat voor ellende dan ook heb meegemaakt, dat ik alles maar kan zeggen en schrijven wat ik wil en dat ik alle mogelijkheden heb gehad en nog steeds heb om mij te ontwikkelen’ aldus dorpsdichter Gerard Wortel.

Dat ligt in een groot deel van de wereld wel anders. Zo ook in Kameroen waar Gerard ooit via De Stichting Nederlandse Vrijwilligers tweeënhalf jaar heeft gewerkt in het Credit Union project.
Nu bijna 50 jaar later is het land nog niet erg opgeschoten. Daar komt nog bij dat er sinds een aantal maanden een kleine burgeroorlog woedt.
Als voornemen voor 2019 wil de dorpsdichter graag de kans geven aan het gezin van Yusifu en Adama  Wumyongha, die hij persoonlijk kent, om een klein bestaan op te bouwen.
Voor dat doel besteedt Gerard Wortel de gehele opbrengst (zonder aftrek van kosten en kostprijs) van zijn Nederlandstalige cd ‘OVER LEVEN’
Vijftien eigen(zinnige) nummers, voornamelijk begeleid op gitaar en cello, voor slechts € 10,– (inclusief tekstboekje).
Je kunt deze cd bestellen door het bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL43RABO0315992107 t.n.v. G.A.F.Wortel.
Vermeld even je adres en de cd wordt je toegestuurd!

‘Met mijn cd ‘Over leven’ kan het gezin Wumyongha wellicht overleven’

Related posts