Een huis vol activiteiten – Huis van Eemnes

Een modern, duurzaam en gezellig huis voor Eemnes biedt kansen voor een nieuwe programmering voor alle Eemnessers. De verschillende gebruikers en partners (Bibliotheek Gooi en meer en Stichting Huis van Eemnes) van het toekomstige Huis van Eemnes hebben gezamenlijk al een mooi activiteitenprogramma, maar in het Huis van Eemnes hebben zij de kans dit programma uit te breiden. Dit door gebruik te maken van intensievere samenwerking. Daarnaast wordt ook de theaterzaal groter en biedt deze meer mogelijkheden. Net als de huiskamer waar horeca en bibliotheek elkaar ontmoeten, met onder andere een klein podium en een trap als tribune, de moderne sporthal en de goed geoutilleerde multifunctionele ruimtes. Dit samen creëert kansen om van het huis een bruisende huiskamer van Eemnes te maken.

Om de programmering van het Huis van Eemnes aan te sluiten op de wensen van alle Eemnessers wordt er momenteel een brede Programmaraad samengesteld. Deze zal bestaan uit Eemnessers die met hun netwerk, kennis en ideeën aansluiten bij de clusters van het Huis van Eemnes; sport & recreatie, welzijn & participatie, educatie, cultuur, informatie & advies en facilitair & horeca. Deze raad zal voortdurend ideeën uit Eemnes ophalen en vertalen naar een uitdagend programma. Denk daarbij aan een open podium, bijzondere sprekers, meer theater- en filmvoorstellingen of een coverband. Een optreden van een schrijver of een korenfestival. Nieuwe cursussen, feestavonden en bijzondere sportevenementen. Maar ook aan ruimte voor voorstellingen van plaatselijke verenigingen, scholen en artiesten.

In de eerste maanden na de opening zullen alle clusters uit het Huis van Eemnes laten zien wat ze in huis hebben, alles geheel in festivalsfeer. Alle Eemnessers wordt gevraagd leuke ideeën in te dienen via info@huisvaneemnes.nl, de Programmaraad zal vervolgens kijken of en hoe deze passen in het algehele activiteitenprogramma voor de openingsmaanden.

 

Related posts