Jonge Boerenbond te paard

In de afgelopen maand kregen we een paar foto’s geschonken tussen een aantal andere papieren. De schenker wist niet waarover de foto’s gingen. De ene leek iets met een afscheid of een intrede van een burgemeester te maken te hebben. De betreffende personen leken wel een beetje op het echtpaar Van Ogtrop-Van Voorst tot Voorst. De andere betrof bijgaande met een stoet bereden, ongezadelde paarden. De gedachten gingen uit naar de Meentweg en misschien Stad en Lande Ruiters (opgericht 1957). We kwamen er niet uit.

Een paar dagen later fietste één van ons voor een boodschap naar Baarn. Op de terugtocht, aan het eind van de Wakkerendijk, kreeg hij voorbij het huis ineens de gedachte: ‘Barst, dat is het witte huis op de foto!’ Na controle, inderdaad Wakkerendijk 264. Links op de rand van de foto is nog net de voorkant van een rijtuig te zien. Het leek te maken te hebben met een rijtoer, zoals gebruikelijk bij de intrede van een burgemeester.

Na wat gezoek in de gedigitaliseerde Laarder Courant, gefocusseerd op het jaar 1948 van het vertrek van burgemeester van Ogtrop, kwamen we al snel op de intrede van zijn opvolger, de heer E.J.M. Kolfschoten, op 17 augustus 1948. De krantenfoto legde via het opmerkelijke hoedje van mevrouw Kolfschoten direct de link met de andere foto. Zij werden aan de gemeentegrens met Laren binnengehaald. Na wat plichtplegingen kreeg mevrouw Kolfschoten een boeket uit handen van Carolientje Mol en Marietje Hoogland, eerlijk verdeeld tussen de beide scholen. Het burgemeestersechtpaar stapte over in een landauer en het ging in optocht naar het gemeentehuis, voorafgegaan door een groep ruiters van de Jonge Boerenbond. Het uitvoerige bericht rept niet van een rijtoer over de Wakkerendijk, maar mogelijk is die gedaan tussen de installatie in het gemeentehuis en de receptie in het Vereenigingsgebouw.

De foto toont ons in elk geval de Jonge Boerenbond op de nog oorspronkelijke smalle straat van de Wakkerendijk naast de in 1948 daar nog aanwezige dijkverhoging. In 1953 was de hele situatie veranderd met dank aan burgemeester Kolfschoten. Wie meer weet van deze foto mag het ons vertellen op info@historischekringeemnes.nl of via een briefje in de brievenbus van de Oudheidkamer, Raadhuislaan 2A, 3755 HC Eemnes.

 

[Foto: IntochtBurgKolfschoten17aug1948.jpg]

 

Related posts