Jubileumtentoonstelling Historische Kring Eemnes

Op zaterdagmiddag 16 februari wordt de nieuwe tentoonstelling in de Oudheidkamer feestelijk geopend. 40 jaar geleden, op 24 februari 1979, werd de basis gelegd voor de Historische Kring Eemnes. Op initiatief van Jan Out meldden zich toen een aantal mensen die wel interesse hadden in de geschiedenis van Eemnes. De nieuwe tentoonstelling laat zien wat die 40 jaar heeft opgeleverd. Zo zijn er overzichten te vinden van de onderwerpen die de afgelopen veertig jaar aan de orde zijn geweest in het kwartaalblad van de Historische Kring Eemnes. Zo ook de namen van alle Eemnesser families waarover in de afgelopen veertig jaar gepubliceerd. Voorwerpen en schilderijen die aan de HKE werden geschonken of door de HKE zijn aangekocht zijn van zolder gehaald en op deze tentoonstelling te zien. Over alle onderwerpen die worden getoond is voor geïnteresseerden meer informatie te verkrijgen.

Op de tentoonstelling is ook ruimte om uw wensen en ideeën voor de toekomst kenbaar te maken. Zo kunt u onderwerpen aangeven, die de vrijwilligers van de HKE kunnen onderzoeken en waarover gepubliceerd kan worden in het kwartaalblad.

De opening van de tentoonstelling krijgt deze keer een extra feestelijk tintje. U bent van harte welkom daarbij aanwezig te zijn in de Oudheidkamer op zaterdagmiddag 16 februari om 14.30 uur.

Volg ook de website historischekringeemnes.nl voor diverse jubileumacties.

Related posts