Waarom stemmen voor Provinciale Staten?

Met onze keuze voor Provinciale Staten kiezen we indirect ook voor de Eerste Kamer, die nieuwe wetten moet goedkeuren. Vind je dat het nu niet goed gaat en dat er teveel geld naar de bedrijven en de rijkeren gaat, ga dan beslist stemmen op woensdag 20 maart!

De hoofdtaken van de provincie zijn de inrichting van het landelijk gebied, bereikbaarheid en economie. Denk daarbij aan natuur, wegen en openbaar vervoer, maar ook aan onderwijs, betaalbare woningen en voldoende arbeidsplaatsen. Allemaal zaken waar we dagelijks mee te maken hebben.

De provincie heeft veel geld en de statenleden bepalen waar dat aan besteed wordt. Zo beslissen zij bijvoorbeeld of er wordt geïnvesteerd in meer openbaar vervoer en fietspaden of juist in nieuwe autowegen. Of de boeren meer budget krijgen voor natuurbeheer of dat de subsidies allemaal naar natuurorganisaties gaan. En of er geld vrijgemaakt wordt om mensen te helpen hun huis energiezuiniger te maken.

Inmiddels zit ik negen jaar in de gemeenteraad van Eemnes en dat is mooi en belangrijk werk. Nu heb ik me kandidaat gesteld voor Provinciale Staten, omdat ik vind dat er te weinig mensen uit de plattelandsgemeenten in de staten zitten. Dat is jammer, want wij hebben hier met heel andere problemen te maken dan in de stad.

Wij hebben ook in Eemnes voldoende betaalbare woningen nodig, goede busverbindingen – gratis voor senioren en mensen met een laag inkomen –

en energiezuinige huizen!

Wilma A. de Boer-Leijsma, PvdA-Eemnes

Related posts