Pauzestand of doorpakken

Net als andere gemeenten in de randstad ziet Eemnes zich gesteld voor twee grote uitdagingen: hoe zorgen we dat er minder spanning komt op de woningmarkt en hoe maken we onze huizen en bedrijven geschikt voor een gasvrije toekomst?

De huidige coalitie van DorpsBelang en PvdA is nu een jaar onderweg. Helaas is er nog geen enkel voorstel door de raad aangenomen om iets te doen aan deze

uitdagingen. Dat komt niet door de wethouders, want die leggen echt plannen voor, en het lijkt ook niet aan de PvdA te liggen. Maar de fractie van DorpsBelang

verwijst voorstellen een voor een naar de prullenbak. Daardoor staat het dorp zo’n beetje stil.

Alles bij het oude houden is een opvatting die best populair is, dat wijzen de laatste verkiezingen ook uit. Maar we moeten reëel zijn: je kunt je kop niet in het

zand steken en doen alsof we over twintig jaar nog steeds tochtige huizen op temperatuur houden met aardgas.

Positiever gesteld: aardgasvrij is een duidelijke verbetering van wooncomfort.

Voldoende nieuwe huizen om de prijsstijging en wachtlijsten wat te beteugelen is goed nieuws voor jongeren.

De oppositie in Eemnes neemt initiatieven om toch nog wat beweging in de zaak te krijgen. Zo is er goed gereageerd op ‘Plan Noord’: welke huizen bouwen we in

de volgende raadsperiode aan de noordkant van Eemnes? Wilt u daarover meepraten, mail dan naar plannoordeemnes@gmail.com U wordt dan uitgenodigd

voor een overlegavond in De Hilt.

Niels Rood,

D66

PS: vergeet woensdag 20 maart niet uw stem uit te brengen!

Related posts