Wie wordt de nieuwe dorpsdichter?

Inmiddels is het u bekend dat Gerard Wortel, de dorpsdichter van Eemnes in september 2019 het stokje wil overdragen aan een nieuwe dorpsdichter. Denkt u dat u zich hier voor minimaal drie jaar aan wilt verbinden of weet u iemand die dit zou kunnen en willen, geeft u zich dan op via de Rotonde bij de Stichting Kunst Eemnes.

De benoeming is onderdeel van de kunst- en cultuurnota van de gemeente. Hiermee wil de gemeente de Eemnesser identiteit en cultureel erfgoed breed onder de aandacht brengen. Het is de bedoeling dat de dorpsdichter voor een periode van drie jaar, jaarlijks een aantal gedichten of liedteksten schrijft en bij belangrijke momenten optreedt. De onderwerpen kunnen betrekking hebben op zowel actuele gebeurtenissen als algemene onderwerpen die direct of zijdelings iets met Eemnes te maken hebben. Hij/zij is vrij in het kiezen van thema’s of onderwerpen van de teksten.

Diegene die zich wil aanmelden kan dit doen d. m. v. een gedicht over gebeurtenissen in Eemnes, zoals het vertrek van en/of de komst van een wethouder, Lintjesregen, Koningsdag, verkiezingen, Het Huis van Eemnes, etc.

Een jury zal de gedichten beoordelen.

U kunt zich tot 15 mei aanmelden bij redactie@derotonde-eemnes.nl

t.a.v. Stichting Kunst Eemnes

Related posts