Eemnesser klimaatdeal?!

Afgelopen raadsvergadering hebben wij gesproken over de regionale energiestrategie (RES).Dit houdt in dat wij binnen regioverband een bod doen aan het Rijk om te komen tot een verlaging van de CO2-uitstoot met 49 procent in 2030. Op zich niets mis mee om dit soort zaken in regioverband op te pakken en niet als gemeente afzonderlijk, alhoewel de ambitie van het Eemnesser college hoger ligt: namelijk klimaatneutraal in 2030.

Wij als CDA vinden het wel een slechte zaak dat eerst in de regio over ambities wordt gesproken, terwijl het nog steeds niet helder is hoe Eemnes haar eigen ambitie wil verwezenlijken. Naast grootschalige opwekking vinden wij het ook belangrijk goed te kijken naar energiebesparing. Alles wat je immers niet verbruikt (niet aan CO2-uitstoot), hoef je ook niet te compenseren.

Daarbij zijn volksgezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving randvoorwaarden bij het ontwikkelen en vaststellen van de RES.

Daarom willen wij vanaf het begin zorgen dat inwoners:

  1. participeren in de ontwikkeling van de RES;
  2. betrokken zijn bij de keuze voor investeringen die worden gedaan;
  3. merkbaar profiteren van opbrengsten daarvan.

Verder vraagt het aandacht voor de sociaaleconomische draagkracht, oftewel haal- en betaalbaarheid. En als laatste een transparant systeem van monitoring, zodat evaluatie en herijking voor de betrokkenen geen (frustrerende) verrassingen kunnen opleveren. Al deze bovengenoemde zaken zijn volgens het college overbodig om te benadrukken voor Eemnes. Snapt u het nog?

 

Pieter Seldenrijk, fractievoorzitter CDA Eemnes

Related posts