Studieavond met ds. Jaap de Vreugd in Eemnes over “De geboorteweeën van het Koninkrijk”

Op dinsdag 30 april is er in Eemnes een studieavond met ds. Jaap de Vreugd, spreker van Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: De geboorteweeën van het Koninkrijk. De bijeenkomst vindt plaats in het Kerkelijk Centrum de Wel, Rutgers van Rozenburglaan 1 in Eemnes. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.

De geboorteweeën van het Koninkrijk
Ds. Jaap de Vreugd: Ik ben ervan overtuigd, dat het gebeuren rond Israël een van de grote tekenen van God in onze tijd is. En we zijn een bevoorrechte generatie omdat we tal van profetische beloften van God in vervulling zien gaan in de terugkeer en het (beginnend) herstel van Israël. Dit is een van de grote tekenen van God in onze tijd; in samenhang met andere tekenen zien we de wederkomst van de Messias en de doorbraak van het rijk van God naderbij komen. Het is bijzonder belangrijk elkaar te helpen de tekenen te verstaan en zo ook de eigen tijd te verstaan, opdat we bereid en toegerust zijn voor Gods toekomst. Als we de komst van de Here nabij weten mogen we de rampen van onze tijd als beginnende weeën zien van de geboorte van het Koninkrijk.

Achtergrond spreker

Ds. Jaap de Vreugd was als hervormd predikant werkzaam in de PKN. Hij is oud-voorzitter van Christenen voor Israël. Hij maakt deel uit van de redactie van Israël & de Kerk en publiceert geregeld in dit theologisch kwartaaltijdschrift. Ook is hij als redactielid en schrijver verbonden aan Profetisch Perspectief, een kwartaalblad dat inzoomt op geschiedenis en actualiteit.

 

Related posts