De Historische Kring Eemnes vertelt …

Canontegel 3: 1481 Verwoestende Utrechts-Hollandse oorlog

 In 1346 was al eens de voorloper van Eemnes, als Oost-Holland op dezelfde plek langs de dijk als nu, afgebrand door bisschop Jan van Arkel. In zijn rol van landsheer strafte hij zijn afvallige, overgelopen onderdanen. In het verleden schilde men wel vaker appeltjes op deze wijze. Het kon nog erger in de Hoekse en Kabeljauwse twisten (1345-1490). Elders in de wereld is het nog dagelijkse kost….

Een slepend conflict over een bisschopsbenoeming veroorzaakte de Tweede Stichtse Burgeroorlog. Deze ging over de macht van de Hollandse ‘Kabeljauwen’, die David van Bourgondië als bisschop in het zadel hadden gehesen. Na het overlijden in 1477 van zijn halfbroer Karel de Stoute, verloor David zijn steun. De Hoekse steden Utrecht, Amersfoort en Montfoort wilden hun macht weer terug. In 1481 vielen zij met hulp van de Geldersen Naarden en het Gooi aan. Een Hollandse troepenmacht van meer dan 4000 soldaten en zo’n 400 ‘vylre boeven’, die gingen helpen om te plunderen, nam wraak in Eemland.

Behalve enkele huizen waarin een kraamvrouw of een stervende lag, ging Eemnes in vlammen op. En er gebeurden meer vreselijke dingen. Dit rampjaar wordt in herinnering gehouden met de tekst op een bord in de Grote Kerk dat in 1981 door HKE is geschonken:

Toen men schreef veertienhonderd tagtig en één

was er in Eemnes een groot geween.

Daer bleven twee en zeventig mensschen doot;

God helpe de sielen uyt den noot.

Related posts