Feestweek: Eemnes op zijn best! Kan het Huis van Eemnes dit ook?

De feestweek zit er op. Iedereen heeft tien dagen kunnen genieten van een perfect georganiseerd feest wat door het feestcomité, ondersteund door honderden vrijwilligers, mogelijk is gemaakt. Tientallen evenementen voor jong en oud waaraan enkele duizenden Eemnessers zonder overlast en met veel plezier hebben deelgenomen. In Eemnes geen vechtpartijen zoals op de kermis in Blaricum. Kortom, Buitengewoon Eemnes is Eemnes op zijn best.

Tijdens de feestweek stond in de politiek het Huis van Eemnes minder positief in de belangstelling. Na het zomerreces bleek dat het college op

eigen houtje – omdat ze een rentevoordeel hadden – een extra investering van EUR 1,1 miljoen gedaan hadden en aan de gemeenteraad min of meer vragen om achteraf bij het kruisje te tekenen.

In de raadsvergadering van 23 september staan de extra investeringen op de agenda. Cruciaal voor DorpsBelang is dat alle gemaakte investeringen aan het Huis van Eemnes worden toegerekend. Dus ook de oversteek bij de Noordersingel, de skatebaan aanpassingen en het busvervoer van de schoolkinderen voor de gym.

Onze laatste schatting is dat het dan in totaal om EUR 1,5 miljoen extra gaat. Inmiddels is wel duidelijk dat de belofte van het vorige college om met het Huis van Eemnes een besparing van jaarlijks EUR 150.000 te realiseren een fabel is gebleken.

DorpsBelang hoopt dat het Huis van Eemnes in januari een succesvolle opening heeft. Een suggestie: Vraag het feestcomité Buitengewoon Eemnes om advies. Gebleken is dat ze een dergelijke uitdaging met gemak aan kan.

 

Fractie DorpsBelang

Related posts