De Historische Kring Eemnes vertelt …..

Canontegel 5: 1574 Verschrikkingen van de Spaanse Furie

 

Nog steeds gebeuren er vreselijke en wrede dingen in de hedendaagse wereld, terwijl wij ons al weer ruim 70 jaar in een betrekkelijk vreedzaam leven mogen verheugen. Het is wel anders geweest. In 1481 werden er in Eemnes 72 mensen vermoord en alle, behalve vier, huizen afgebrand door de horden van de Hollandse stadhouder Lalaing. In 1528 en 1543 kwam Maarten van Rossum door Eemnes met een spoor van vernieling en ellende.

Karel V, heer der Nederlanden, koning van Spanje, en nog zo wat meer, kreeg in 1543 definitief de heerschappij over Gelre, nadat hij ook al in 1528 die over Utrecht had verworven. Oorlog tussen de Nederlandse gewesten was niet meer aan de orde. Hij wilde een uniform bestuur en een centraal gezag in deze lappendeken. Dat stuitte op verzet. Daarbij kwam ook de drang naar kerkhervorming. Zo ontstond een vrijheidsstrijd in de noordelijke Nederlanden, die algemeen bekend staat als de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648).

Karels zoon Philips II, die hem al opvolgde in 1555, stuurde de spanjaard hertog Alva als landvoogd naar de Nederlanden om de boel in het gareel te brengen. Dat ging niet zachtzinnig. In de periode 1571-1576 werd het Utrechtse platteland hard getroffen door plundering en inkwartiering. Naarden werd in 1572 gruwelijk uitgemoord. Eemnes werd in 1574 zwaar getroffen, waarbij de kerk van Eemnes (Buiten) in brand ging en alle archiefstukken verloren gingen.

De Gouden Eeuw zou spoedig aanbreken. Die kwam in het rampjaar 1672-1673 wreed tot een einde. Eemnes werd in 1673 bezocht door Franse troepen. Van een rijk plaatsje met 400 huizen verviel het tot armoede met 200 huizen en de helft inwoners.

plaatje: nr5.tif] Tekening: Rob du Rieu.

Related posts