Handel in het Dorpsbelang!

Zoals inmiddels wel bekend is, heeft het college van Eemnes het vertrouwen in Dorpsbelang en PvdA als coalitie opgezegd. Het College zal de komende tijd alleen nog de lopende zaken afhandelen totdat er een oplossing is. Dit gegeven is een unicum in Nederland, iets waar je als politicus het schaamrood op de kaken van krijgt.

Als volksvertegenwoordiger ben ik gekozen om vier jaar de gemeente te besturen naar eer en geweten met als leidraad het verkiezingsprogramma. U als inwoner mag erop rekenen dat dit op adequate wijze gebeurt. Echter, het tegenovergestelde is aan de orde, een rits van wethouders die sneuvelen omdat ze weigeren de wurgketting om te doen. Met als gevolg de vele vertragingen in de plannen die uitgevoerd moeten worden.

Het ging al mis tijdens de verkiezingen waar, Dorpsbelang de kiezer beloftes voor hield die niet realistisch waren, zoals het Huis van Eemnes en zo ongeveer een bouwstop op de woningbouw. Om niet het stempel te krijgen van kiezersbedrog, heeft volgens Dorpsbelang iedereen het fout gedaan. Het College, de burgemeester (creatief boekhouder) en de oppositie. Deze coalitie wil graag iedereen wijzen op de splinter in andermans oog, maar willen niet de balk in eigen oog zien. Wat ons als CDA betreft; het wordt tijd voor een nieuwe coalitie, die vertrouwen heeft in zijn College in woord en daad. Laat Dorpsbelang maar eens in het belang van het dorp handelen en een stap terug doen.

Pieter Seldenrijk, CDA-fractie

Related posts